Synpunkter och klagomål

Har du synpunkter och klagomål på vår verksamhet? Tyck gärna till!

Att få synpunkter på vårt arbete hjälper oss att utveckla vår verksamhet. Vi vill därför gärna att du kontaktar oss om du har klagomål eller synpunkter. Du som elev eller vårdnadshavare har rätt att lämna klagomål om det är något du inte är nöjd med. 

I första hand ska du vända dig till den personal, exempelvis lärare eller mentor, som står dig närmast. Om du vill gå vidare med klagomålet, vänder du dig till din rektor. Rektor har det övergripande ansvaret inom respektive enhet och ska se till att eleverna får det stöd de behöver och fatta beslut om olika åtgärder. Om ditt klagomål rör ett pågående elevärende, bör du vända dig direkt till din rektor.

Vill du inte prata med rektor eller inte tycker att rektor kan lösa problemet bör du vända dig till gymnasiechefen i Kungsbacka kommun, därefter till Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad. 

Överklagandemöjligheter

Vissa beslut är också möjliga att överklagas till förvaltningsdomstol eller Skolväsendets överklagandenämnd. 

Läs mer om möjligheten att överklaga beslut     

Lämna synpunkter

Du kan också lämna ditt klagomål eller din synpunkt via kommunens synpunktshantering. Observera att ärendet blir synligt i kommunens diariesystem och blir en allmän handling som kan begäras ut om den inte omfattas av sekretess.

Om du av någon anledning inte vill använda dig av kommunens synpunktshantering, är du alltid välkommen att kontakta Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad eller någon av våra verksamheter direkt på telefon. 

Lämna en synpunkt

Vad händer med klagomål som kommer in till förvaltningen?

När ett klagomål kommit in till förvaltningen utser förvaltningschefen den som ska utreda omständigheterna kring det uppkomna klagomålet.
Den person förvaltningschefen utsett utreder omständigheterna och tar kontakt med den person som har kommit in med klagomålet. Utredningen ska dokumenteras. 
När klagomålet anses vara utredd och dokumentationen är klar ska en återrapportering ske till förvaltningschefen. Den person som har kommit in med klagomålet ges ett skriftligt svar. 

Kontakta gärna