Val och antagning

Här hittar du information om val och antagning till gymnasiet.

Du får påbörja en gymnasieutbildning senast vårterminen det år du fyller 20 år, du har avslutat grundskolan eller motsvarande, och under förutsättning att du inte redan har avslutat ett gymnasieprogram. 

Fritt att söka gymnasieskola i hela Göteborgsregionen

Kungsbacka kommun ingår i ett samverkansavtal för gymnasieantagning med Göteborgsregionens 13 kommuner. Avtalet innebär att det är fritt att söka till alla nationella program, särskilda varianter, sökbara platser till programinriktat individuellt alternativ och sökbara platser till yrkesintroduktion.

Preparandutbildning

Preparandutbildning kan man söka utanför kommunen, men mottagande kommun avgör om man ska bli mottagen eller inte. För sökanden som inte är folkbokförda i Kungsbacka kommun men vill läsa preparand i våra kommunala gymnasieskolor krävs det att man skickar med ett brev som talar om varför man vill studera i Kungsbacka.

Kontakta studie- och yrkesvägledare vid flytt

Om du ska flytta ska du meddela det till din studie- och yrkesvägledare på din nuvarande skola.

Ansök till gymnasieskola via Indra

På webbplatsen Indra informerar Gymnasieantagningen om alla skolor och utbildningar i Göteborgsregionen som ingår i det regionala samarbetet. Du behöver inte vara inloggad för att ta del av informationen.

Här kan också elever med lösenord göra sina gymnasieansökningar för nationella program i Göteborgsregionen. Ansökningsperioden är vanligtvis december-januari, men besök antagningens webbplats Indra för exakta datum. 

Kontakta gärna