Studier utanför Göteborgsregionen

Det finns möjlighet för dig som elev att läsa utanför Göteborgsregionen (GR).

I huvudsak finns följande möjligheter för gymnasieungdomar folkbokförda inom kommunen:

 • Elever kan fritt söka till friskolor och utbildningar med riksintag. Blir man antagen på en riksrekryterande skola får man vid behov inackorderingstillägg av CSN. En friskola är ofta inte riksrekryterande utan är en skola som är öppen för alla att söka. CSN avgör om man har rätt till inackorderingstillägg när man blir antagen till en friskola.  
 • Elever kan söka alla nationella program på kommunala skolor i hela landet. Oftast blir man då mottagen i andra hand, vilket innebär att man inte blir berättigad till inackorderingstillägg.
 • Elever som söker skolor utanför GR och som söker följande inriktningar blir mottagna i första hand: 
  naturbruksprogrammet - inriktningarna lantbruk, skog och trädgård hantverksprogrammet - inriktning finsnickeri
  byggprogrammet - inriktning anläggningsfordon
 • Elever kan söka gruppbaserade platser till programinriktat individuellt alternativ och till yrkesintroduktion på kommunala skolor. Till dessa program blir man mottagen i andra hand och blir inte berättigad till inackorderingstillägg.
 • Introduktionsprogrammet Preparand är fritt att söka där man vill, men man blir inte berättigad till inackorderingstillägg.
 • Om en elev har särskilda skäl att läsa på ett program utanför GR,så kan eleven blir mottagen i första hand. Det är i huvudsak mottagarkommunen, alltså inte Kungsbacka kommun, som beviljar eller avslår särskilda skäl.
 • Om en elev kommer in på en NIU-utbildning utanför GR så kan Kungsbacka kommun skriva ett NIU-avtal med mottagarkommunen. Då blir eleven mottagen i första hand. Alla kommuner skriver dock inte NIU-avtal. Fråga kommunen om de skriver NIU-avtal.

 

Kontakta gärna