Behörighet

Här får du svar på frågor som gäller dina betyg och behörighet till gymnasiet.

Nationella program

För samtliga nationella program krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska.

Utöver det krävs följande för de olika programmen:

  • För behörighet till ett yrkesprogram krävs även godkända betyg i fem andra ämnen.
  • För behörighet till det estetiska programmet krävs även godkända betyg i nio andra ämnen.
  • För behörighet till ekonomiprogrammet, humanistiska programmet och samhällsvetenskapliga programmet krävs även godkända betyg i geografi, samhällskunskap, historia, religionskunskap och fem andra ämnen.
  • För behörighet till det naturvetenskapliga programmet och teknikprogrammet krävs även godkända betyg i biologi, fysik, kemi och sex andra ämnen.

Introduktionsprogram

För att vara behörig till ett introduktionsprogram ska du sakna de godkända betyg som krävs för behörighet till ett nationellt program.

Programinriktat individuellt val står endast öppet att söka för dig som har godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk och

  • i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller
  • i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

Kontakta gärna