Introduktionsprogram

Introduktionsprogrammen vänder sig till dig som inte uppnått behörighet till nationella program i gymnasieskolan enligt gällande behörighetsregler.

De finns fem olika program som alla syftar till förberedelser, eller introduktion, till annan gymnasial utbildning eller till arbetsmarknaden.

  • Programinriktat individuellt val
    För dig som är nära att bli behörig och vill komma in på ett yrkesprogram. Du har godkänt i minst sex ämnen.
  • Yrkesintroduktion 
    För dig som siktar på en yrkesutbildning genom kurser från ett yrkesprogram, annan yrkesutbildning och/eller lärande på en arbetsplats.
  • Individuellt alternativ
    För dig som vill vidare till yrkesintroduktion, till någon annan utbildning eller till arbetsmarknaden.
  • Språkintroduktion 

För dig som nyligen är anländ till Sverige och behöver en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket.

Du kan inte få en examen från ett introduktionsprogram. Däremot får du ett studiebevis på den genomförda utbildningen.

En annan möjlighet för dig som inte är behörig till nationella program är att gå kvar i grundskolan för att uppnå behörigheten. Du har rätt att gå kvar i grundskolan under två år för att på så sätt slutföra utbildningen. Kommunen anordnar även sommarskola för att ge dig möjlighet att komplettera dina betyg.

Introduktionsprogrammen söks via din studie-och yrkesvägledare.