Naturbruksprogram

Elever från Kungsbacka kommer in i första hand på de flesta tillgängliga naturbruksprogrammen i Sverige.

Kungsbacka kommun har ingen egen gymnasieutbildning inom programmet Naturbruk. Från januari 2015 har kommunen inte heller något samverkansavtal för naturbruksprogrammen. Det innebär, för dig som är folkbokförd i Kungsbacka kommun, att du kan bli mottagen i första hand på naturbruksprogrammet (undantag inriktningen djur) på alla kommunala skolor i Sverige, till exempel i Hallands län eller i Västra Götalands län.

Att bli mottagen i första hand innebär att du är med och konkurrerar om platserna inför den riktiga antagningen i juni (definitivantagningen). När du blir mottagen i andra hand får du konkurrera om platserna som eventuellt finns kvar i början på augusti.

Ej inriktning djur

Kungsbacka kommun har ett samverkansavtal för gymnasieprogram med Göteborgsregionens 13 kommuner. I hela Göteborgsregionen, GR, finns endast en kommunal skola som bedriver naturbruksprogram, vilket är August Kobbs gymnasium/Burgårdens utbildningscentrum i centrala Göteborg. De har (november 2014) naturbruksprogrammet med inriktningen djur.

Att naturbruksprogrammet med inriktningen djur finns inom GRs samverkansområde innebär att om du söker den inriktningen hos August Kobbs gymnasium så blir du mottagen i första hand, men om du söker den inriktningen utanför Göteborgsregionen kommer du bli mottagen i andra hand. Det är alltså till de inriktningar som vi inte kan erbjuda inom GRs samverkansavtal där du som elev blir mottagen i första hand utanför regionen. 

Särskilda skäl

Om du har särskilda skäl att bli antagen i en kommun utanför GR så kan du
bli mottagen i första hand även om du söker inriktningen djur. Det är mottagande kommun som godkänner eller avslår de särskilda skälen. Elever mottagna i andra hand till ett naturbruksprogram på en kommunalskola får ändå inackorderingstillägg. Det är ett beslut som nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning har tagit.

Fristående gymnasieskolor

I Kungsbacka finns två fristående skolor som bedriver Naturbruksprogrammet: Sveriges Ridgymnasium och Kungsbacka Praktiska gymnasium. Friskolor tar emot sökanden från hela landet. Det finns förstås också fristående gymnasieskolor i andra kommuner som har naturbruksprogram och dessa har du alltid rätt att söka.

Ansökningar till fristående gymnasieskolor påverkas inte av kommunala samverkansavtal. Det är CSN som beviljar eventuellt inackorderingstillägg för elever som läser på fristående gymnasieskolor.