Sökande från annan kommun

Alla elever bosatta i Göteborgsregionens samverkansområde har rätt att fritt söka till de kommunala gymnasieskolorna i Kungsbacka kommun.

I Kungsbacka kommun finns fyra fristående gymnasieskolor, Drottning Blankas gymnasieskola, Ljud & Bildskolan, Sveriges ridgymnasium i Kungsbacka och Kungsbacka praktiska gymnasium. Dessa skolor har alla ungdomar rätt att söka till, oavsett var man bor. CSN godkänner om elever antagna till fristående skolor har rätt till inackorderingstillägg.

I övrigt mottager kommunen elever enligt de regler som finns i Skollagen, kapitel 15-17. Observera att ett beslut som meddelar rätten att bli mottagen på ett program, inte automatiskt innebär att man faktiskt får plats på programmet. Man får avvakta antagningsbeskedet.

Skollagen innebär i korthet att Kungsbacka tar emot elever utanför GR enligt följande kriterier:

  • Sökanden till nationella program tas emot i första hand om det programmet inte finns i elevens hemkommun, i hemkommunens samverkansområde eller motsvarande.
  • Sökanden till en nationell inriktning på ett nationellt program tas emot i första hand om den nationella inriktningen inte finns i elevens hemkommun, i hemkommunens samverkansområde eller motsvarande.
  • Sökanden till programmet International Baccalaureate 
  • Frisök, så kallad mottagning i andra hand, till nationella program
  • Frisök, så kallad mottagning i andra hand, till sökbara platser till programinriktat individuellt alternativ  
  • För elever intresserade av en lärlingsplats gäller reglerna enligt de två första punkterna ovan. Det innebär exempelvis följande: en elev har inte rättighet att bli mottagen i första hand om hemkommunen erbjuder sökt program. Undantaget är om lärlingsutbildningen ligger under en speciell inriktning på programmet som hemkommunen ej erbjuder. Då kan eleven bli mottagen i första hand, med motivering att han vill gå en viss inriktning. De flesta lärlingsplatser kommunen erbjuder finns under en nationell inriktning.
  • För elever som kommer in på en NIU-plats på Aranäsgymnasiet eller Elof Lindälvs gymnasium kan Kungsbacka kommun skriva ett NIU-avtal med den sökandes hemkommun. Då blir eleven mottagen i första hand. Alla kommuner skriver dock inte NIU-avtal. Fråga din hemkommun.
  • Kommunen tar emot elever utanför samverkansområdet ifall kommunen och eventuellt hemkommunen bedömer att särskilda skäl finns. 
  • Ej sökbara introduktionsprogram; om särskilda skäl finns och om elevens hemkommun är beredd att stå för utbildningskostnaderna och eventuella tilläggsbelopp.

Kontakta gärna