Jämföra förskolor och skolor

På den här sidan finns länkar till olika sidor där det ska gå att jämföra olika skolor, bland annat utifrån resultat. 

Sök statistik via Skolverkets hemsida

Via Skolverkets hemsida Utbildningsguiden kan man jämföra skolor och utbildningar samt hitta information om skolsystemet i Sverige.

Utbildningsguiden

Sveriges kommuner och regioners databas Kolada innehåller också data på enhetsnivå.

Kolada

Enkäter i Kungsbacka

Utbildningsförvaltningarna genomför årligen enkäter bland elever och vårdnadshavare. 

 

Kontakta gärna

Magnus Fogelblad, controller styrning och uppföljning
0300-83 52 96
magnus.fogelblad@kungsbacka.se