Jämföra förskolor och skolor

Om du är intresserad av att jämföra förskolor och skolor utifrån olika nyckeltal med mera kan du besöka sidan Skolkollen. Tjänsten som samlar statistik och information om alla Sveriges skolor. du hittar och kan jämföra du enkelt antal elever, behörighetsgrad hos lärare, genomsnittsbetyg och programutbud hos de olika skolorna.

Skolkollen.se

Via Skolverkets hemsida Utbildningsguiden kan man jämföra skolor och utbildningar samt hitta information om skolsystemet i Sverige.

Utbildningsguiden

Skolverkets erbjuder också en databas där olika enheter kan jämföras

Statistik Skolverket

Sveriges kommuner och regioners databas Kolada innehåller också data på enhetsnivå.

Kolada

Enkäter i Kungsbacka

Utbildningsförvaltningarna genomför årligen enkäter bland elever och vårdnadshavarenkäter. Totalt resultat för kommunen publicerar vi här på hemsidan när de är aktuella

Kontakta gärna

Magnus Fogelblad, controller styrning och uppföljning
0300-83 52 96
magnus.fogelblad@kungsbacka.se