Jämför förskolor, skolor och vuxenutbildningar

I vår jämförelsetjänst kan du jämföra verksamheterna utifrån olika kriterier. Du får en enkel översikt av fakta, statistik och undersökningar som kommunen genomför.

Jämför förskolor

Jämför grundskolor

Jämför vuxenutbildningar

Jämför SFI/SAS (svenska för invandrare och svenska som andraspråk)

Kontakta gärna

För frågor om jämförelsetjänst för vuxenutbildning
Kommunens kundcenter
Kungsbacka Direkt
0300-83 40 00 
info@kungsbacka.se 

För frågor om jämförelsetjänst för förskolor och grundskolor
Utvecklingsledare Magnus Fogelblad
0300-83 52 96
magnus.fogelblad@kungsbacka.se