Jämföra förskolor och skolor

På den här sidan finns länkar till olika sidor där det ska gå att jämföra olika skolor, bland annat utifrån resultat. Då Skolverket sedan den 1 september 2020 enbart publicerar  statistik om elevresultat på riksnivå så är detta dock för närvarande inte möjligt via någon av de olika databaserna. Mer information om pågående arbeta för att åter kunna publicera uppgifterna finns på Skolverkets hemsida

Sök statistik

Sveriges kommuner och regioner om Skolverkets statistik

Om du är intresserad av att jämföra förskolor och skolor utifrån olika nyckeltal med mera kan du besöka sidan Skolkollen. Tjänsten som samlar statistik och information om alla Sveriges skolor. du hittar och kan jämföra du enkelt antal elever, behörighetsgrad hos lärare, genomsnittsbetyg och programutbud hos de olika skolorna.

Skolkollen.se

Via Skolverkets hemsida Utbildningsguiden kan man jämföra skolor och utbildningar samt hitta information om skolsystemet i Sverige.

Utbildningsguiden

Skolverkets erbjuder också en databas där olika enheter kan jämföras

Statistik Skolverket

Sveriges kommuner och regioners databas Kolada innehåller också data på enhetsnivå.

Kolada

Enkäter i Kungsbacka

Utbildningsförvaltningarna genomför årligen enkäter bland elever och vårdnadshavare. 

 

Kontakta gärna

Magnus Fogelblad, controller styrning och uppföljning
0300-83 52 96
magnus.fogelblad@kungsbacka.se