Jämför förskolor och skolor

I vår jämförelsetjänst kan du jämföra verksamheterna utifrån olika kriterier. Du får en enkel översikt av fakta, statistik och undersökningar som kommunen genomför.

Kontakta gärna

Magnus Fogelblad, controller styrning och uppföljning
0300-83 52 96
magnus.fogelblad@kungsbacka.se