Kulturskolan

I Kulturskolan får du möjlighet att på ett lustfyllt sätt utvecklas inom musik, dans, konst och teater tillsammans med våra lärare och andra elever.

Kulturskolan i Kungsbacka kommun är för dig som är upp till 20 år. Där går du frivilligt och betalar en avgift för undervisningen.

Vi undervisar på många olika sätt. Förutom regelbundna lektioner, enskilt eller i grupp, är det utställningar, föreställningar, konserter och projekt av olika slag. Alla delar ingår i vår undervisning och är lika viktiga för att du ska få ut så mycket som möjligt av din tid hos oss. Vi erbjuder också kortare kurser och verksamhet under skolloven.

Kulturskolans ämnen

Det finns kurser i många olika ämnen på Kulturskolan. Vi undervisar i olika instrument, sång, dans, rytmik, konst, musikal, film och teater. Vi har även kurser för dig med funktionsnedsättning. 

Kulturskolans expedition 

Du hittar Kulturskolans expedition på Borgmästaregatan 6, högst upp i Kulturhuset Fyren. 

Kulturskolans webbplats 

Läs mer om Kulturskolan på skolans egen webbplats.

Prova på!

Vill du börja sjunga, filma, spela, dansa, måla eller spela teater? Varje termin har du chans att prova på Kulturskolans alla ämnen. Mer information om Kulturskolans prova på-dagar.

 

Kontakta gärna