Foto: Bildarkivet.se/Leif Johansson Foto:Bildarkivet/Jörgen Wiklund

Flerspråkigt lärande

Elever som har ett annat modersmål än svenska hemma, är adopterat, eller tillhör något av minoritetsspråken, kan ha rätt till stöd eller undervisning i sitt modersmål.

För barn och elever i förskola och förskoleklass kallas insatsen förstärkt modersmålsstöd.

Läs mer om förstärkt modersmålsstöd

Modersmålsstöd för förskoleklasselever

Stödet är förlagt till grupperna i modersmålsundervisning vilket innebär att undervisningen sker efter skoltid och kan också vara förlagd på annan skola. Skolan ansöker i samråd med vårdnadshavare.

Elever i grundskola och gymnasium 

Elever i grundskola och gymnasium kan få undervisning i modersmål som ämne. Via länken nedan hittar du information om regler för vem som har rätt till modersmålsundervisning i grundskolan.

Läs mer om modersmålsundervisning i grundskolan

Viktig insats för en god språkutveckling

Genom undervisning i ämnet modersmål ska eleven ges förutsättning att utveckla sin förmåga att formulera sig i tal och skrift. Kunskaper i modersmålet underlättar den svenska språkutvecklingen. Ord och begrepp som eleven kan på sitt modersmål är lättare att överföra till svenska.

Modersmålsundervisningen ger även eleven möjlighet att reflektera över traditioner, kultur och samhälle i det område där modersmålet talas, och jämföra det med svenska förhållanden.

Frågor och svar

Här har vi samlat frågor och svar om modersmålsundervisning:

Frågor och svar om modersmålsstöd, modersmålsundervisning och studiehandledning

Mer information

Kontakta i första hand personalen på förskolan eller skolan om du vill ha mer information om rätt till stöd eller undervisning i modersmål.