Kontaktsida modersmål och introduktionsteam

Modersmål och introduktionsteam är en del av enhet Utveckling inom förvaltningen för Förskola & Grundskola. Ansvaret för modersmål är uppdelat i tre olika områden och för varje område finns en ansvarig enhetschef.

Enhetschefer för modersmål och introduktionsteam

Albanska, arabiska, bosniska, serbiska, kroatiska, filippinska, grekiska, isländska, japanska, kurdiska/sorani, rumänska, ryska, swahili, tigrinja, ungerska samt introduktionsteam:

Enhetschef Jens Alderblad
jens.alderblad@kungsbacka.se
0300-83 40 19

Danska, engelska, finska, franska, italienska, kurmanji, litauiska, norska, polska, portugisiska, somaliska, turkiska, tyska, vietnamesiska:

Enhetschef Hanna Askelund
hanna.askelund@kungsbacka.se
0300-83 71 41 

Dari, pashto, persiska, kinesiska, nederländska, spanska, teckenspråk, thailändska:

Enhetschef Christina Olsson
christina.olsson@kungsbacka.se
0300 - 83 77 23

Verksamhetschef enhet Utveckling

Lars Clemensson
0300 - 83 40 23
lars.clemensson@kungsbacka.se