Studiehandledning

Studiehandledning på modersmål syftar till att stödja kunskapsutvecklingen hos flerspråkiga elever.

Barnet eller eleven kan få studiehandledning på sitt modersmål i ett eller flera skolämnen eller stöd i förskolan. Kontakta personal eller rektor på ditt barns förskola eller skola för mer information.

Kontakta gärna