Skola, näringsliv, omvärld

Skolan ska förbereda eleverna inför kommande arbetsliv och därför är det viktigt att skapa kontakter och inblick i arbetsliv, näringsliv och omvärld. Kungsbacka kommun arbetar med detta på många olika sätt från förskola upp till vuxenutbildning.

I en omvärld som förändras snabbt är det viktig att skolan har ett nära samarbete med näringslivet så att undervisning och utbildningar kan utformas efter de behov som finns.

Samverkan i den dagliga verksamheten

Genom att samverka skola och omvärld, i den dagliga verksamheten, förbereds eleverna inför kommande arbetsliv. Detta ger en bra grund vad gäller förståelse, kontakter, meningsfullhet och verklighetsanknytning.

För omvärlden och företagen kan samverkan innebära en möjlighet att lär känna framtidens medarbetare, möjlighet att påverka utbildningarnas innehåll samt marknadsföra sig själv som arbetsgivare samt ett sätt att sprida intresset för en viss bransch.

Läs mer om våra olika initiativ via rubrikerna i vänstermenyn.