Framtidsfrön

Framtidsfrön är en ideell förening som sedan 2002 har arbetat med entreprenörskap i grundskolan. Med sitt inspirerande material verkar de på flera grundskolor i Kungsbacka.

De engagerade skolorna genomför skarpa uppdrag tillsammans med uppdragsgivare i kommuner, organisationer och näringsliv. Exempelvis har elever i Kungsbacka arbetat med Göteborgs räddningsmission, Scandinavium och SJ och många skolklasser har sänt liveradio. I allt arbete som görs i samarbete med Framtidsfrön tränas elevernas entreprenöriella förmågor och de utvecklar olika kompetenser genom de projekt de driver för uppdragsgivarna.

Kommuner och skolor kan bli medlemmar och föreningen samarbetar även med flertalet organisationer och företag. 2009 fick föreningen priset European Enterprise Awards av Tillväxtverket för sitt långsiktiga arbete.

Motiveringen löd:

"Framtidsfrön inspirerar elever, lärare och annan skolpersonal att utveckla och bejaka sina entreprenöriella förmågor. Genom att ta tillvara och kombinera etablerade koncept med nya egna initiativ har vinnaren skapat en helhet, ett varumärke, som nu används i andra regioner. Verksamheten säkerställs genom en garanterad långsiktig finansiering."

Framtidsfrön har sitt kontor för region väst i Göteborg.

Kontakta gärna