Strategier som bidrar till skolutveckling

Entreprenörskap och samverkan mellan utbildning och omvärld – lokalt, nationellt och internationellt – är viktiga delar för att öka måluppfyllelsen för elever i Kungsbacka. Vi har två politiskt fastställda strategier till stöd för vårt arbete inom dessa områden. De beskrivs här nedan.

Entreprenöriellt lärande och samverkan med omvärlden

Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt, som bland annat handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar.

Kungsbacka kommun har tagit fram en strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och omvärldssamverkan. Strategin omfattar utbildningsförvaltningarna i Kungsbacka kommun: Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning. Flera medarbetare på olika nivåer har deltagit i arbetet.

Syftet med strategin är att bidra till ökad måluppfyllelsen för elever i Kungsbacka genom entreprenöriellt lärande och en förstärkt samverkan mellan utbildning och omvärld. Strategin beskriver inriktning, utgångspunkter och mål för arbetet, samt på vilket sätt medarbetare på olika nivåer inom förskola och skola i Kungsbacka förväntas bidra.

Läs mer:

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld (pdf)

Skolutveckling med hjälp av internationalisering

När våra elever lämnar skolan ska de ha en god förståelse för det omgivande samhället; på ett lokalt, regionalt, nationellt och internationellt plan. Deras kunskap om globala förändringar ska motsvara de krav som såväl det omgivande samhället som nästa utbildningsnivå ställer.

Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle. Genom samverkan mellan länder vidgas perspektivet och lärandet. Ett internationellt samarbete kan leda till nya sätt att undervisa och nya tankar kring den egna skolutvecklingen.

Skolor och förskolor som vill söka medel av Erasmus+ eller andra program för internationella samarbeten behöver en plan för sitt internationella arbete som ligger i linje med kommunens strategi. Förskola & Grundskolas strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering används i arbetet med att skapa internationella samarbeten.

Strategin beskriver mål, utgångspunkter, genomförande och ansvar i vårt arbete med ett utveckla internationalisering inom Förskola & Grundskola.

Läs mer:

Strategi för skolutveckling genom internationalisering (pdf)

Omvärlden in i klassrummet

Via länken nedan hittar du en artikel om hur Smedingeskolan, Kapareskolan och Fullriggaren Malevik för in omvärlden i klassrummet genom samarbeten med andra europeiska skolor med stöd av det digitala verktyget Etwinning.

Skolor satsar på digitalt utbyte med omvärlden

Kontakta gärna

Jonaz Björk, utvecklingsledare för Förskola & Grundskola
0300-83 82 59
jonaz.bjork@kungsbacka.se