Investera i framtiden!

Praktikanten idag kan vara din medarbetare imorgon. Praktikplatser är en fantastisk möjlighet för företag att lära känna ungdomar och öka deras kunskap om arbetslivet. Ungdomar är framtidens anställda, företagare, kunder och politiska beslutsfattare. Ta chansen och bidra till ungdomars utveckling – kanske får du en framtida medarbetare på köpet.

Tillsammans skapar vi framtidens medarbetare!

En stark samverkan mellan skola och näringsliv skapar nyfikenhet och förståelse för arbetsmarknaden. Vi vill tillsammans med dig som arbetsgivare skapa praktikplatser i Kungsbacka som väcker nyfikenhet och får människor att växa, ta ansvar och egna initiativ. Vi hoppas att detta resulterar i att vi motiverar olika typer av karriärvägar och på så sätt bidrar till framtidens kompetensförsörjning i såväl näringsliv som kommun.

Några skäl att erbjuda praktik:

► En möjlighet att marknadsföra ert företag och stärka ert arbetsgivarvarumärke – att erbjuda praktik medför ett gyllene tillfälle att synas och medverka i ett positivt sammanhang.

► Ett tillfälle att etablera relationer med er framtida arbetskraft.

► En möjlighet att inspirera en ung person inför deras framtida yrkesliv & yrkesval.

► Ett tillfälle att sprida kunskap om, och öka intresset för er bransch och verksamhet.

► En möjlighet att få inspiration och nya värdefulla perspektiv. Praktikanter kan bidra med idéer, input och hjälpa till med skarpa uppdrag.

Vad är praktiksamordningen?

Under hösten 2017 påbörjade Kungsbacka kommun arbetet med en kommungemensam praktiksamordning – en satsning som gör det enklare och effektivare att söka praktikplats i Kungsbacka kommun.

Praktiksamordningen arbetar med att:

► Samordna och matcha sökande praktikanter med praktikplatser på både företag och inom kommunens olika verksamheter.

► Förenkla för eleven att hitta och söka praktikplats.

► Ta fram gemensamma checklistor för arbetsmiljöfrågor och andra gemensamma rutiner.

► Se till att vi optimerar användandet av de praktikplatser som finns.

Vill du ta emot en praktikant? Kontakta våra praktikutvecklare via praktikplatsen@kungsbacka.se.

 

Kontakta gärna

Kontakta gärna

Elinor Filipsson, näringslivschef
0300-83 44 89
elinor.filipsson@kungsbacka.se

Anna Frykman, utvecklare besöksnäring
0300-83 49 39
anna.frykman@kungsbacka.se

Jessica Blume, platsutvecklare
0300-83 44 90
jessica.blume@kungsbacka.se

Birgitta von Renteln, näringslivsutvecklare
0300-83 42 96
birgitta.von.renteln@kungsbacka.se

Eva Kjellgren, koordinator
0300-83 66 12
eva.kjellgren@kungsbacka.se

Klicka här för att läsa mer om näringslivsenheten i Kungsbacka, våra nätverk och mötesplatser här och vårt nyhetsbrev