Teknikcollege

Kungsbacka kommun har utsetts till lokalt certifierat teknikcollege av Nationella rådet. Teknikcollege är ett sätt att bedriva en teknikutbildning på gymnasial och eftergymnasial nivå.

Företagen är i behov av skickliga medarbetare som har kvalificerad utbildning, både på gymnasial och eftergymnasial nivå. För att kunna möta detta behov har nationella industriföreträdare utvecklat konceptet Teknikcollege. 

Kvalitetssäkrad utbildning

På en Teknikcollege-certifierad utbildning är företagen med och kvalitetssäkrat innehåll och upplägg så att de matchar deras behov av kompetens för framtiden. Detta gör att de som gått en Teknikcollege-certifierad utbildning blir attraktiva att anställa. Utbildningarna bygger på ett nära samarbete med både lokala och regionala företag.

I Teknikcollege Kungsbacka ingår Yrkeshögskolan tillsammans med teknikinriktade utbildningar (både yrkesprogram och högskoleförberedande program) på Aranäsgymnasiet och Elof Lindälvs gymnasium samt både regionala och lokala företag.

För mer information om Teknikcollege, kontakta

Jessica Rehnqvist
Förvaltningen för Gymnasium och Arbetsmarknad
Processledare Teknikcollege Kungsbacka
0300–83 34 08
jessica.rehnqvist@kungsbacka.se