Ung företagsamhet

Ung företagsamhet, UF, är en icke-vinstdrivande förening som sedan starten 1980 arbetat för att unga människor i Sverige ska utveckla sin entreprenörsanda och sina kunskaper om företagande. Detta görs i nära samarbete med skola och näringsliv.

Var med och inspirera

En viktig del i UF:s utbildningar är att företag, myndigheter och organisationer är partners som stödjer verksamheten och delar med sig av sin kunskap från näringslivet. Anmäl gärna dig och ditt företag för att vara med och utveckla företagsamma människor!

Under 2016/2017 drev 231 gymnasieelever UF-företag i Kungsbacka. Det motsvarar ungefär 24 procent av årskullen.

Fler ska lockas starta UF-företag

Emelie Gunnarsson är utvecklingsledare i kommunen och arbetar för att fler elever ska prova på att driva UF-företag.

– Under hösten träffade vi skolornas rektorer och diskuterade nuläge och framtid. Flera program är sugna på att dra igång och kommer under våren få hjälp av UF-kontoret att komma vidare. Vi hade också en första nätverksträff i december där befintliga och nya UF-lärare och rektorer fick träffas och dela med sig av sina erfarenheter. 

Innovation camps – ett sätt att testa sina idéer

– Under våren kommer vi också att arrangera ett antal Innovation camps. Det är en form av workshop under vilken elever får prova på problemlösning och samarbete. Dessa tillfällen kommer också innehålla inspiration om företagande och möten med representanter från näringslivet. Ett roligt och utvecklande sätt att testa sina idéer tillsammans med andra. 

Läs mer om hur ett Innovation Camp kan gå till på madebykungsbacka.se.

Kontakta gärna