Ung företagsamhet

Ung företagsamhet, UF, är en icke-vinstdrivande förening som sedan starten 1980 arbetat för att unga människor i Sverige ska utveckla sin entreprenörsanda och sina kunskaper om företagande. Detta görs i nära samarbete med skola och näringsliv.

Både för grundskola och gymnasium

Ung Företagsamhets läromedel och utbildningar i grundskolan heter Vårt samhälle, Se möjligheterna och Min framtid och ekonomi. Läromedlen i grundskolan går att använda som separata delar men även som en förberedelse inför UF-företagande i gymnasiet. På gymnasiet heter läromedlet UF-företagande och innebär att gymnasieelever får starta, driva och avveckla ett UF-företag under ett läsår.

UF-företagande ger effekter

Forskning har visat att elever som varit med och drivit ett UF-företag under sin gymnasietid:

  • får 12 % högre årsinkomst
  • blir företagare i större utsträckning
  • blir oftare chefer
  • klarar högre studier bättre
  • har färre arbetslöshetsdagar. 

En viktig del i UF:s utbildningar är att företag, myndigheter och organisationer är partners som stödjer verksamheten och delar med sig av sin kunskap från näringslivet.

Kontakta gärna

Elinor Filipsson, näringslivschef
0300-83 44 89
elinor.filipsson@kungsbacka.se

Anna Frykman, utvecklare besöksnäring
0300-83 49 39
anna.frykman@kungsbacka.se

Jessica Blume, platsutvecklare
0300-83 44 90
jessica.blume@kungsbacka.se

Birgitta von Renteln, näringslivsutvecklare
0300-83 42 96
birgitta.von.renteln@kungsbacka.se

Eva Kjellgren, koordinator
0300-83 66 12
eva.kjellgren@kungsbacka.se

Klicka här för att läsa mer om näringslivsenheten i Kungsbacka, våra nätverk och mötesplatser här och vårt nyhetsbrev