Verksamhetsförlagd utbildning inom lärarutbildning

Kungsbacka kommuns VFU-verksamhet samverkar framför allt med Göteborgs universitet, Högskolan i Borås och Högskolan i Halmstad. Dessutom har vi även kortare samarbete med andra högskolor som Högskolan Väst, Karlstad Universitet, Högskolan Dalarna och Högskolan Gävle.

VFU-samordnare

Du kan inte direkt kontakta skolorna om VFU-placeringar utan du vänder dig till en VFU-samordnare för den verksamhetsform som är aktuell för dig med frågor angående din VFU-placering i Kungsbacka kommun.  

 • VFU-samordnare gymnasiet
 • jacob.grapengiesser@kungsbacka.se
 • VFU-samordnare inom årskurs 4-6, 7-9:
  camilla.jorgensen@kungsbacka.se
 • VFU-samordnare inom årskus F-3 och fritidshem: 
  annika.larsson2@kungsbacka.se
 • VFU-samordnare i förskolan:
  ulrika.lunden@kungsbacka.se

Utdrag ur belastningsregister

Sedan år 2008 ska lärarstudenter som genomför Verksamhetsförlagd Utbildning, VFU, genomgå en registerkontroll. Beslutet innebär att studenterna ska ansöka om utdrag ur belastningsregister hos Polisen. Detta görs i god tid innan VFU ska genomföras. Det tar cirka två veckor att få ett utdrag ur belastningsregistret och giltighetstiden är ett år. Studenterna ansvarar själva för att utdraget ur belastningsregistret visas för rektor på aktuell skola eller förskola.

 

Länk till våra skolor

Länk till våra förskolor

Länk till våra gymnasieskolor