Studie- och yrkesvägledning

Karriärvägledning

Vi hjälper dig att utveckla din självkännedom och hitta olika möjligheter för att du ska kunna göra medvetna val och fatta beslut inför framtiden. Vägledningen är helt oberoende.


Vi finns på skolorna och på Kompetenscentrum

Studie- och yrkesvägledare finns knutna till kommunens alla grund- och gymnasieskolor. Vi finns också på Kompetenscentrum och erbjuder alla kommuninvånare som är i behov av vägledning stöd inför ett framtidsval.

För dig i grundskolan

För dig i gymnasiet

För dig som vuxen