Studie- och yrkesvägledning

Vi vänder oss till dig som är i behov av studie- och yrkesvägledning.

Karriärvägledning

Karriärvägledningen hjälper dig att utveckla din självkännedom och hitta vägar för att kunna göra medvetna val och fatta välgrundade beslut inför framtiden. Vägledningen är helt oberoende.

Vi finns ute på skolorna

Vi finns ute på skolorna i kommunen och på Kompetenscentrum. Vill du prata om din framtid, jobb eller studier, är du alltid välkommen till oss på drop-in på Kompetenscentrum i Kungsbacka innerstad.

Kompetenscentrums enhet för Vägledning ansvarar för all studie- och yrkesvägledning på kommunala skolor i Kungsbacka kommun.

För dig i grundskolan

För dig i gymnasiet

För dig som vuxen

Obs! För dig som vuxen, v. 26-33 är drop-in tiderna ändrade för dig som vill ha vägledning. De rätta tiderna är: Tisdag 10-12 och Torsdag 14-15. För kortare frågor/samtal (15-20 min).