Studie- och yrkesvägledning

Har du frågor om ditt gymnasieval under sommaren?

Du som bor i Kungsbacka kommun är välkommen att vända dig till studie- och yrkesvägledarna på Kompetenscentrum för att få svar på dina frågor gällande antagningsbeskedet. Om du inte har blivit antagen till något program är det viktigt att du tar kontakt med vägledningen, så hjälper vi dig.

Kontaktuppgifter och mer info här


Karriärvägledning

Vi hjälper dig att utveckla din självkännedom och hitta olika möjligheter för att du ska kunna göra medvetna val och fatta beslut inför framtiden. Vägledningen är helt oberoende.


Vi finns på skolorna och på Kompetenscentrum

Studie- och yrkesvägledare finns knutna till kommunens alla grund- och gymnasieskolor. Vi finns också på Kompetenscentrum och erbjuder alla kommuninvånare som är i behov av vägledning stöd inför ett framtidsval.

För dig i grundskolan

För dig i gymnasiet

För dig som vuxen