Studie-och yrkesvägledning i grundskolan

Du kanske redan nu vet vad du vill jobba med i framtiden? Eller är osäker på vilket program du ska välja på gymnasiet? Hos studie- och yrkesvägledaren kan du få hjälp och stöd i dina frågor.

Vägledningen utgår från varje individs behov och syftar till att öka kunskapen kring studie- och yrkesvalet. Det innebär att du kan få information om utbildning på olika nivåer, om yrken, arbetsmarknad och framtidsfrågor. 

Karriärvägledning

Genom att träffa och diskutera med en studie- och yrkesvägledare får du redskap för att utveckla din självkännedom och hitta vägar för att kunna göra medvetna val och fatta välgrundade beslut inför framtiden. 

Vägledningsprocessen kan beskrivas i tre steg:

  • Vem är jag?/Vad kan jag?
  • Vad finns det för alternativ?
  • Hur når jag målet? 

Inför gymnasievalet 

Inför gymnasievalet får du guidning att hitta dina valmöjligheter och stöd i att välja den utbildning som passar just dig bäst. Alla elever på grundskolan blir erbjudna vägledningssamtal i åk. 8.

Vi arbetar för att:

  • Ge dig möjligheter att fundera över dig själv och din framtid
  • Visa på olika alternativ inför gymnasievalet
  • Coacha dig för att du ska känna att du gjort ett bra val

Här hittar du en länk till Gymnasieantagningen där du kan göra ditt gymnasieval.

Här finns vi

Vi som arbetar som studie- och yrkesvägledare finns på de kommunala grund- och gymnasieskolor och du är välkommen att prata med oss under skoltid.

Tillhör du en skola som inte är kommunal och vill ha kontakt med en studie- och yrkesvägledare kan du maila oss på grundskolaochgymnasie.vagledning@kungsbacka.se

Kontakta gärna