Studie-och yrkesvägledning i gymnasiet

Vet du vad du ska göra efter gymnasiet? Vill du studera utomlands? Om du behöver hjälp med att planera studier och framtid efter gymnasiet kan du vända dig till studie-och yrkesvägledaren på din skola eller på Kompetenscentrum.

Vägledningen utgår från varje individs behov och syftar till att öka kunskapen kring studie- och yrkesvalet. Det innebär att du kan få information om dina valmöjligheter efter gymnasiet, utbildning på olika nivåer, om yrken, arbetsmarknad och studiefinansiering. 

Karriärvägledning

Genom att träffa och diskutera med en studie- och yrkesvägledare får du redskap för att utveckla din självkännedom och hitta vägar för att kunna göra medvetna val och fatta välgrundade beslut inför framtiden. 

Vägledningsprocessen kan beskrivas i tre steg:

  • Vem är jag?/Vad kan jag?
  • Vad finns det för alternativ?
  • Hur når jag målet? 

Alla elever på gymnasiet i Kungsbacka erbjuds vägledningssamtal. 

Vi finns på skolan

Vi som arbetar som studie- och yrkesvägledare finns på de kommunala skolorna och du är välkommen att prata med oss.

Vi finns på Kompetenscentrum

Vill du prata om din framtid, jobb eller studier är du välkommen att boka en tid med en vägledare för ett samtal.Vanligtvis finns vi på Kompetenscentrum i centrala Kungsbacka på Södra Torggatan 16. men under rådande omständigheter är studie- och yrkesvägledning endast tillgänglig via telefon eller Teams. Du ringer 0300-83 40 00 och bokar en tid på måndagar 16-18. OBS! inte på skollov.