Studie-och yrkesvägledning i gymnasiet

Vet du vad du ska göra efter gymnasiet? Vill du studera utomlands? Om du behöver hjälp med att planera studier och framtid efter gymnasiet kan du vända dig till studie-och yrkesvägledaren på din skola eller på Kompetenscentrum.

Vägledningen utgår från varje individs behov och syftar till att öka kunskapen kring studie- och yrkesvalet. Det innebär att du kan få information om dina valmöjligheter efter gymnasiet, utbildning på olika nivåer, om yrken, arbetsmarknad och studiefinansiering. 

Karriärvägledning

Genom att träffa och diskutera med en studie- och yrkesvägledare får du redskap för att utveckla din självkännedom och hitta vägar för att kunna göra medvetna val och fatta välgrundade beslut inför framtiden. 

Vägledningsprocessen kan beskrivas i tre steg:

  • Vem är jag?/Vad kan jag?
  • Vad finns det för alternativ?
  • Hur når jag målet? 

Alla elever på gymnasiet i Kungsbacka erbjuds vägledningssamtal. 

Här finns vi

Vi som arbetar som studie- och yrkesvägledare finns på de kommunala grund- och gymnasieskolor och du är välkommen att prata med oss under skoltid.

Tillhör du en skola som inte är kommunal och vill ha kontakt med en studie- och yrkesvägledare kan du maila oss på grundskolaochgymnasie.vagledning@kungsbacka.se