Studie-och yrkesvägledning för vuxna

Du som känner dig osäker inför ditt studieval är välkommen till Kompetenscentrums studie- och yrkesvägledning. Här kan du träffa studie- och yrkesvägledare, och få hjälp med din studieplan. Verksamheten bygger på att du själv är aktiv i planeringen av din framtid.

Vägledningen erbjuder

  • vägledning inför studie- och yrkesval
  • information om hur du uppnår gymnasieexamen/slutbetyg från kommunal vuxenutbildning
  • hjälp med dokumentation inför validering
  • information om studieekonomi
  • ansöknings- och informationsmaterial till högskola, KY-utbildningar m.m.

Karriärplanering 

Karriärplanering handlar om dig, vad du kan erbjuda en framtida arbetsgivare och vad du vill få ut av arbetslivet.

Du jobbar fram kärnan av dina värderingar, intressen och kompetenser. Du hittar arbetsområden där du kan trivas och kan utvecklas i ditt kommande arbete. Detta kan även vara till hjälp om du funderar på att börja studera.

Om du tycker att detta låter intressant så kommer du och samtalar med oss studie- och yrkesvägledare på våra öppettider så att vi kan göra en helhetsbedömning för att se om Karriärplanering är något för dig.

Kartläggning

Har du kunskap och kompetens som du inte kan dra nytta av i arbetslivet eller i studier på grund av att du saknar formell dokumentation såsom betyg eller intyg? Då kan vägledningen hjälpa dig att göra en första kartläggning och se om det finns underlag för en validering. 

Under kartläggningen tittar vi exempelvis på kunskaper och kompetenser du kan ha skaffat dig genom arbete eller föreningsliv. 

Validering

Validering innebär att du tillgodoräknar dig de kunskaper du skaffat dig utanför skolvärlden. Det kan vara erfarenheter från yrkeslivet, utlandsvistelser eller föreningsverksamhet.Exempelvis kan du som vill studera vidare förkorta utbildningstiden genom validering. Kompetenscentrum har möjlighet att validera ett stort antal nationella gymnasiekurser. Efter valideringen får du ett gymnasiebetyg eller intyg.

Läs mer om validering på vuxenutbildningens webbplats

Våra öppettider

Våra besökstider hittar du på vuxenutbildningens webbplats på länken nedan.

Öppettider på Kompetenscentrum

Kontakta gärna