Information om gymnasievalet

Den här informationen riktar sig till dig som är vårdnadshavare till ett barn som går i åk 9 och ska göra sitt gymnasieval. Vanligtvis anordnar studie-och yrkesvägledarna i Kungsbacka en informationsträff för vårdnadshavare men i år sker detta digitalt.

Eleverna i årskurs 9 kommer behöva ta reda på mycket information och hålla sig uppdaterade om gymnasievalet. Här fyller du som vårdnadshavare en viktig funktion och kommer behöva stötta din ungdom.

Den digitala informationen består av ett bildspel med förinspelade ljudklipp där vi går igenom kunskap och fakta som kan vara viktiga att känna till gällande gymnasievalet.

Presentationen  hittar ni på denna sida och den har också skickats ut i Vklass. Vårt mål är att ge dig information och kunskap som kan leda till att du känner dig väl förberedd i det viktiga arbetet att stötta din ungdom inför gymnasievalet.

Lite längre ner finns även en inspelad lektion som riktar sig direkt till eleverna. Lektionen innehåller viktig kunskap att veta inför att man ska göra sitt gymnasieval.

Bildspel till vårdnadshavare

Inspelad lektion för elever gällande gymnasievalet