Ändra kontaktuppgifter och e-postadress

Tänk på detta innan du startar e-tjänsten

  • Läs igenom informationen på kungsbacka.se
  • Ha din e-legitimation redo, du behöver logga in för att använda e-tjänsten.
  • Om du gjort adressändring här i e-tjänsten behöver du inte göra den i systemet Unikum, de båda systemen synkas med varandra.