Ändra kontaktuppgifter och e-postadress

Tänk på detta innan du startar e-tjänsten

  • Ha din e-legitimation redo, du behöver logga in för att använda e-tjänsten.