Ändra kontaktuppgifter och e-postadress

Du behöver en e-legitimation för att kunna göra ändringar. Om du gjort adressändring här i e-tjänsten behöver du inte göra den i systemet Unikum, de båda systemen synkas med varandra.