Frånvaroanmälan i Vklass

Tänk på detta innan du startar e-tjänsten

  • För att använda e-tjänsten behöver du få inloggningsuppgifter av skolan. Vänd dig till elevens mentor eller expeditionen.