Rapportera frånvaro i Vklass

Tänk på detta innan du startar e-tjänsten

  • För att använda e-tjänsten behöver du få inloggsuppgifter av skolan. Vänd dig till elevens mentor eller expeditionen.