Synpunkter och klagomål

Att få synpunkter på vårt arbete hjälper oss att utveckla vår verksamhet. Vi vill därför gärna att du kontaktar oss om du har klagomål eller synpunkter.

Du som elev inom vuxenutbildningen har rätt att lämna klagomål om det är något du inte är nöjd med.

I första hand ska du vända dig till den personal, exempelvis lärare, handledare eller mentor, som står dig närmast. Om du vill gå vidare med klagomålet vänder du dig i första hand till skolledaren på skolan du läser på. Skolledaren har ansvaret att se till att eleverna får det stöd de behöver och fatta beslut om olika åtgärder.

Vill du inte prata med skolledaren eller inte tycker att skolledaren kan lösa problemet bör du vända dig till rektorn på vuxenutbildningen. Rektor har det övergripande ansvaret för vuxenutbildningen i Kungsbacka kommun. 

Överklagandemöjligheter

Vissa beslut är också möjliga att överklaga till förvaltningsdomstol eller Skolväsendets överklagandenämnd. 

Läs mer om möjligheten att överklaga beslut     

Lämna synpunkter

Du kan också lämna ditt klagomål eller din synpunkt via kommunens synpunktshantering. Observera att ärendet blir synligt i kommunens diariesystem och en allmän handling som kan begäras ut om den inte omfattas av sekretess.

Om du av någon anledning inte vill använda dig av kommunens synpunktshantering är du alltid välkommen att kontakta Förvaltningen för Gymnasie & Vuxenutbildning eller någon av våra verksamheter direkt på telefon. 

Lämna en synpunkt

Vad händer med klagomål som kommer in till förvaltningen?

 När ett klagomål kommit in till förvaltningen utser förvaltningschefen den som ska utreda omständigheterna kring det uppkomna klagomålet.
 Den person förvaltningschefen utsett utreder omständigheterna och tar kontakt med den person som har kommit in med klagomålet. Utredningen ska dokumenteras. 
 När klagomålet anses vara utredd och dokumentationen är klar ska en återrapportering ske till förvaltningschefen. Den person som har kommit in med klagomålet ges ett skriftligt svar. 

Kontakta gärna