Yrkeshögskolan Kungsbacka

Läs en yrkeshögskoleutbildning på Yrkeshögskolan Kungsbacka. Yrkeshögskolan hittar du i L-blocket på Aranäsgymnasiet.

Yrkeshögskoleutbildning

Yrkeshögskoleutbildning är en form av eftergymnasial utbildning som ger fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper inom ett yrkesområde. Utbildningarna är utformade i samarbete med arbetslivet och ska svara mot ett verkligt utbildningsbehov.

Yrkeshögskoleutbildningar finns över hela Sverige och du har rätt att söka vart du än bor. Utbildningarna är CSN-berättigade. För mer information besök Yrkeshögskolans webbplats.