Mötesplats integration - öppet möte om mottagande av nyanlända

Nu är det dags för öppet möte om integration i Kungsbacka. Obs - ny plats för mötet är Elof Lindälvs gymnasium, aulan. Vi tittar på hur det senaste året sett ut och vad planerar vi framöver. På Mötesplats integration kan du träffa representanter från kommunen, polisen, frivilliga organisationer och andra som arbetar med mottagande av nyanlända. Ta del av fakta, ställ dina egna frågor och lär dig mer om hur du kan engagera dig.

Fler nyheter