Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker

Avfall och återvinning

Du som fastighetsägare väljer vilken typ av renhållningsabonnemang du vill ha. När du tecknar ett abonnemang ingår hämtning av hushållsavfall vid fastigheten, normalt var fjortonde dag.

Läs mer om avfall och återvinning i Kungsbacka i vår folder. 

Folder om avfall och återvinning

Välj renhållningsabonnemang

Du väljer vilket abonnemang du vill ha:

Matavfall blir biogas

Du sorterar ut ditt matavfall och lägger i en brun papperspåse. Påsen lägger du i ett brunt sopkärl som sedan töms i ett särskilt fack i sopbilen. Påsar, påshållare och sopkärl ingår i abonnemangsavgiften.

Du kan mot en tilläggskostnad få hämtning av både brunt och grönt kärl varje vecka under sommaren, vecka 19-38.

Varmkompost

Du sorterar ut ditt matavfall och lägger det i en godkänd varmkompostbehållare på din tomt. Du står själv för skötsel och utrustning.

Osorterat avfall

Du blandar matavfall och brännbara hushållssopor i samma påse och slänger den i det gröna sopkärlet.

Ett renhållningsabonnemang ger också tillgång till kommunens återvinningscentraler. Du får ett återvinningskort som öppnar bommen till återvinningscentralerna.

Sommarabonnemang

Du kan teckna abonnemang för helår eller, om du är sommarboende, enbart för sommaren. Sommarabonnemanget gäller för perioden som omfattas av veckorna 19-38.

Tilläggstjänster

Om du önskar kan du också teckna dig för olika tilläggstjänster, till exempel hämtning av glas och papper. Observera att denna tjänst upphör 1 jan 2022. Dessa tjänster beställs för samma period som du har för ditt vanliga hushållsavfall. Grovavfall och vitvaror hämtas efter budning och beställs för det enskilda tillfället.

Observera att samtliga tilläggstjänster, även hämtning av grovavfall och vitvaror, debiteras särskilt. Alla våra tilläggstjänster hittar du i den aktuella renhållningstaxan.

Trädgårdsavfall

Du kan lämna ditt trädgårdsavfall på någon av våra återvinningscentraler, men det går också att beställa hämtning.

Hämtning av trädgårdsavfall

Nytt abonnemang

När du vill anmäla ett ägarbyte av abonnemang till en befintlig fastighet eller anmäla nytt abonnemang till nybyggd fastighet behöver du göra en skriftlig ansökan. Behöver du hjälp kan du kontakta vårt kundcenter Kungsbacka direkt på 0300-83 40 00.

Ansök om ägarbyte eller nytt abonnemang

Ändring av abonnemang

Har du redan ett abonnemang kan du själv ändra till exempel kärlstorlek. Du loggar in via länken E-tjänst ändra kärlstorlek och se hämtschema uppe till höger på sidan med ditt kundnummer (finns på din faktura) och ditt personnummer.

Här kan du ändra ditt abonnemang, antal kärl och/eller storlek på kärlet. Notera att vi tar ut en avgift för kärlbyte enligt gällande taxa.

Har du problem att logga in kan du kontakta kommunens kundcenter Kungsbacka direkt 0300-83 40 00.

Tillfälligt uppehåll

När det gäller ansökan om tillfälligt uppehåll (dispens), notera följande: 

- Fastigheten ska vara tom minst 6 månader
- Återvinningskortet kommer att spärras under dispenstiden.
- Dispens för sommarperiod gäller alltid hela perioden.
- Vi tar ut en avgift enligt gällande taxa.
- Dispensen gäller ett år. Därefter måste du ansöka igen om du vill ha fortsatt uppehåll. 

Blankett för ansökan om tillfälligt uppehåll av sophämtning och/eller slamtömning hittar du under Dispenser.

Varmkompost

Observera att för byte till renhållningsabonnemang Varmkompost eller ändrat intervall till fyra veckor krävs tillstånd från förvaltningen för Teknik. Läs mer under Dispenser.

Kärlbyte

När du byter storlek på ditt kärl tar vi ut en avgift enligt gällande renhållningstaxa.

Renhållningsavgift

Renhållningsavgiften består av olika delar:

Fast avgift
Utgör cirka 45 procent och ska täcka kostnader för återvinningscentraler, kundservice, planering och information.

Hämtningsavgift
Utgör cirka 30 procent och ska täcka kostnader för sopkärl och den regelbundna hämtningen av soporna hemma hos dig.

Återvinningsavgift
Utgör resterande 25 procent och ska täcka kostnader för att ta hand om soporna efter att de har hämtats.

Summan
På sidorna om de olika abonnemangen redovisar vi summan av dessa tre avgifter. Det är den som du som abonnent betalar.