Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker

Farligt avfall

Farligt avfall finns i små mängder i varje hushåll. Den sammanlagda mängden från många hushåll kan göra stor skada om den hamnar fel.

Farligt avfall får aldrig läggas bland hushållsavfallet eller spolas ner i avloppet. De vanligaste typerna av farligt avfall som hamnar i soppåsen är färg och lim, glödlampor, rengöringsmedel och småbatterier.

På återvinningscentralerna får bara privatpersoner lämna farligt avfall. Som privatperson får du inte lämna ut ditt återvinningskort till ett företag. För dig som driver ett företag eller en verksamhet gäller andra regler.

Lämna i röda boxen

Lämna ditt farliga avfall i de särskilda röda boxarna i ditt soprum eller på någon av Kungsbackas tre återvinningscentraler Klovsten, Frillesås och Barnamossen. Då tas det om hand av kunnig personal, som identifierar och sorterar avfallet och förhindrar att det hamnar i naturen.

Har du ingen röd box så kan den beställas:

Fram till och med 31 december 2021 kontaktar du Ragn-Sells kundtjänst 010-723 23 23 / info.kommunpartner@ragnsells.com.

Från och med 1 januari 2022 samlar vi all kundtjänst för avfall hos kommunens kundcenter Kungsbacka direkt. Det betyder att du kontaktar oss på 0300-83 40 00 eller info@kungsbacka.se för alla frågor om avfall eller slam, även beställning av röd box.

Röd box kostar inget extra utan ingår i renhållningsavgiften.

Om du bor i flerfamiljsfastighet, tala med din hyresvärd eller bostadsrättsförening om du vill skaffa en röd box.

Observera att du av säkerhetsskäl inte längre får lämna vissa typer av litiumbatterier i den röda boxen. Det handlar om följande litiumbatterier:

  • batterier från mobiltelefoner
  • batterier från verktyg
  • batterier från bärbara datorer
  • batterier tyngre än 500g
  • skadade litiumbatterier oavsett typ

Tejpa eventuella utstickande poler och lämna dina litiumbatterier som farligt avfall på en återvinningscentral.

Kanyler

Stickande och skärande avfall i godkända kanylförvaringsburkar och Safe Clips (en kombinerad klippanordning och behållare för kanyler) kan lämnas i den röda boxen, se Dokument nedan.

Glödlampor är farligt avfall

Tänk på att alla former av lysrör och glödlampor - både nya lågenergilampor och den gamla sortens glödlampor - ska lämnas som farligt avfall.

Även små kasserade el-produkter med batteri åker ofta i soppåsen, till exempel leksaker, telefoner, rakapparater, eltandborstar, spelande gratulationskort och armbandsur. De ska lämnas som elavfall på en återvinningscentral.

Längst in i garaget

Farligt avfall är också gamla bekämpningsmedel som gömmer sig längst in i garaget. De kommer ofta fram i samband med utrensning vid bostadsförsäljning eller dödsbon. Saker som innehåller kvicksilver, exempelvis termometrar, lågenergilampor, lysrör, dörrklockor och knappcellsbatterier är också farligt avfall.

Du är källan som måste sortera

Farligt avfall får inte slängas i soppåsen. Om det blandas med hushållsavfallet tas det inte om hand på rätt sätt. Ingen sorterar det blandade avfallet i efterhand, det måste källsorteras. Och det är du som är källan.

Räknat per person hamnar 1,8 kilo farligt avfall och elavfall varje år i fel soptunna. Det blir totalt minst 18 000 ton sopor som kan innehålla bly, kvicksilver, kadmium och andra giftiga ämnen. Det är därför viktigt att allt farligt avfall lämnas på rätt ställe. Varje gram räknas.