Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker

Återvinningscentraler

Återvinningscentralerna i Kungsbacka har öppet sju dagar i veckan. Notera att återvinningscentralerna har olika öppettider.

Vi undviker trängsel på återvinningscentralerna

Uppdaterad 16 december 2021

Vi fortsätter med lämpliga åtgärder för att begränsa antalet besökare inne samtidigt på våra återvinningscentraler. Både personal och besökare har uppskattat den minskade trängseln och att detta bidragit till både mindre stress och mindre risk för olyckor.

Försök att planera ditt besök till dagtid vardagar, helst på förmiddagen (notera att Frillesås öppnar klockan 14 på vardagar). Ju tidigare du kommer, desto mindre trängsel är det.

På helgerna är det många besökare och stor risk för köbildning, särskilt efter klockan 12. Då finns det risk för att alla inte hinner in före stängning.

Tre tips för smidigare besök

Besök i grannkommuner

Du vet väl att ditt återvinningskort från Kungsbacka funkar hos våra grannkommuner? Läs mer om detta längre ner på sidan.

Öppettider

Klovsten, Klovstensvägen, Kungsbacka:
måndag-fredag 7-19, lördag-söndag 9-15.
Vi tar inte emot tryckimpregnerat virke på Klovsten.
Ris och grenar tar vi bara emot på Barnamossen.

Barnamossen, Barnamossevägen, nära Höglanda:
måndag-fredag 7-16, lördag-söndag 9-15.
Ris och grenar tar vi bara emot på Barnamossen. 

Frillesås, Rya Industriväg 44, Frillesås:
måndag-fredag 14-19, lördag-söndag 9-15.
Ris och grenar tar vi bara emot på Barnamossen. 

webbkartan kan du hitta både våra återvinningscentraler och återvinningsstationer.

Stängt dessa helgdagar

Återvinningscentralerna är stängda på julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton, nyårsdagen, trettondedagen, långfredagen, påskafton, påskdagen, första maj, Kristi himmelsfärdsdag, midsommarafton och midsommardagen. Om inget annat anges på hemsidan är de öppna resten av årets dagar. Notera att om återvinningscentralerna är öppna på en röd dag (helgdag) gäller samma öppettider som lördag-söndag.

Antal fria besök

Du måste ha med dig ditt återvinningskort för att öppna bommen och komma in. I Kungsbacka gäller 15 fria besök per kalenderår för kund med eget renhållningsabonnemang och 7 för lägenheter i flerfamiljshus. För bostadsrättsföreningar och samfälligheter med gemensamma avfallskärl gäller 7 fria besök.

Besöken förs automatiskt in på ditt återvinningskort 1 januari varje år. Det går inte att spara besök från ett år till nästa.

Avfallsmängd per besök

Maximal mängd avfall per besök är vad som lagligen får lastas i/på ett fordon eller en fordonskombination med totalvikt på max 3 500 kg. Dessutom gäller volym-begränsning på maximalt tre kubikmeter per kortbesök och max tio slipers eller motsvarande per kortbesök. 

Vid besök med större volym än tre kubikmeter gäller följande:

0,0-3,0 kubikmeter - kortet dras 1 gång

3,5-6,0 kubikmeter - kortet dras 2 gånger

och så vidare.

Laglig lastvikt gäller för både dragfordon och eventuellt släpfordon, vid eventuell tvist kan kontrollvägning kan ske på Barnamossens återvinningscentral.

Volym- och viktuppskattning görs av återvinningscentralernas personal.

Kyl, frys och vitvaror

Hushåll får endast lämna ett exemplar per besök av följande: Kyl, frys och övriga vitvaror.

Begränsningen finns till för att göra det tydligare vad som är hushållsavfall och vad som är verksamhetsavfall. För el-avfall från företag gäller andra regler än för el-avfall som lämnas av hushåll.

Asbest

Om du behöver lämna asbest ska förpackas väl med ex byggplast och silvertejp. Små mängder, upp till 10 kilo och max 50x50 centimeter stora paket, kan du lämna på Klovsten. Större mängder lämnar du på Barnamossen. All asbest måste vara väl inplastad.

Invasiva arter

I Kungsbacka finns flera invasiva arter som sprider sig. Du får inte lämna en invasiv art som trädgårdsavfall på våra återvinningscentraler, då riskerar vi att den sprids vidare med kompostmaterialet. Invasiva arter kan bara lämnas på Barnamossens återvinningscentral, men du måste kontakta kommunens enhet Avfall & Återvinning på förvaltningen för Teknik innan du åker till Barnamossen med fler säckar än vad som ryms i en vanlig personbil så att vi kan förbereda en särskild container. Förpacka växterna i täta påsar för att förhindra spridning.

Har du större mängder invasiva arter - mer än vad som ryms i en bil med släp med totalvikt på max 3,5 ton - kan vi inte ta emot detta på våra återvinningscentraler. Vi rekommenderar att du istället anlitar en entreprenör för bortforsling och förbränning. Du kan hitta entreprenörer genom att söka på internet.

Besök utöver begränsning

Varje besök utöver begränsningen kostar enligt gällande renhållningstaxa för dig som har eget renhållningsabonnemang. Du godkänner fakturering vid ditt 16:e besök genom att trycka på en knapp vid bommen innan den öppnas. Du som bor i lägenhet måste kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening om du vill göra fler än 7 besök.

Lämna avfall i annan kommun

Ditt återvinningskort från Kungsbacka fungerar även i flera grannkommuner. Det betyder att du kan lämna ditt avfall på den återvinningscentral som ligger närmast även om den ligger i en grannkommun. Du kan välja mellan 13 återvinningscentraler i kommunerna Kungsbacka, Göteborg, Ale, Härryda, Lerum, Mölndal och Partille. Läs mer här

Nu kan du även lämna avfall i Varberg och Falkenberg. Här måste du först anmäla ditt kort och få klartecken från oss via mejl, läs mer här.

Besök på en återvinningscentral i en grannkommun räknas precis som ett besök på en återvinningscentral i Kungsbacka.