Besök på återvinningscentraler i Varberg och Falkenberg

Nu finns möjlighet att med ditt återvinningskort från Kungsbacka lämna avfall på återvinningscentralerna i Varberg och Falkenberg. Men du måste lägga in ditt återvinningskort i vår e-tjänst först.

För att ditt återvinningskort från Kungsbacka kommun ska öppna bommen på återvinningscentralerna i Varberg/Falkenberg måste du först göra en ansökan via e-tjänsten nedan. Du får sedan ett mejl från oss när ansökan är bearbetad och ditt kort fungerar hos Vivab (Varbergs och Falkenbergs gemensamma bolag för vatten och avfall).

Ansök om att lämna avfall hos Vivab

Vivabs regler gäller

Möjligheten till besök på Vivabs återvinningscentraler i Varberg/Falkenberg gäller endast privatpersoner som har eget renhållningsabonnemang i Kungsbacka. När du lämnar avfall i Varberg/Falkenberg måste du följa Vivabs sorteringsanvisningar, läs mer via länken ovan. Där kan du även se öppettider och var återvinningscentralerna i Varberg och Falkenberg finns.

Återvinningsinformation Varberg/Falkenberg

Håll koll på dina besök

Eftersom Varberg/Falkenberg inte har samma systemleverantör för inpassering som Kungsbacka så måste du själv hålla koll på att du har fria besök kvar. Har du förbrukat dina fria besök får du ingen varning om detta vid inpassering i Varberg/Falkenberg, men du kommer i så fall att debiteras för ett extra besök enligt aktuell taxa via din ordinarie renhållningsfaktura.

Om du laddar ned Kungsbackas avfallsapp kan du i den hålla koll på dina besök. Läs mer här.

Lämna i Västra Götaland

Sedan tidigare fungerar återvinningskort från Kungsbacka i flera andra grannkommuner inom Göteborgsregionen: Göteborg, Ale, Härryda, Lerum, Mölndal och Partille. För att lämna här behöver du inte anmäla ditt kort i förväg.

Besök i en grannkommun räknas precis som ett besök på en återvinningscentral i Kungsbacka. Antalet fria besök förändras inte av att man lämnar sitt avfall i en grannkommun.