Besök på återvinningscentraler i Varberg och Falkenberg

Snart kan du använda ditt återvinningskort från Kungsbacka vid besök på återvinningscentralerna i Varberg och Falkenberg.

Möjligheten till besök i Varberg/Falkenberg kommer snart och gäller endast dig som har eget renhållningsabonnemang. För att kunna använda ditt kort på återvinningscentralerna i Varberg/Falkenberg måste du först ansöka via vår e-tjänst här intill. Om du ansöker före den 10:e i månaden så fungerar sedan kortet från och med den förste i nästa månad.

Notera att man i andra kommuner kan ha andra regler. I Varberg och Falkenberg krävs exempelvis genomskinliga säckar. Här kan du se öppettider och var återvinningscentralerna i Varberg och Falkenberg finns.

Eftersom Varberg/Falkenberg inte har samma systemleverantör för inpasseringen som Kungsbacka så måste du själv hålla koll på att du har fria besök kvar. Har du förbrukat dina fria besök får du ingen varning om detta vid inpassering i Varberg/Falkenberg, men du kommer i så fall att debiteras för ett extra besök enligt aktuell taxa via din ordinarie renhållningsfaktura.

Sedan tidigare fungerar återvinningskort från Kungsbacka i flera andra grannkommuner inom Göteborgsregionen: Göteborg, Ale, Härryda, Lerum, Mölndal och Partille. Besök i en grannkommun räknas precis som ett besök på en återvinningscentral i Kungsbacka. Antalet fria besök förändras inte av att man lämnar sitt avfall i en grannkommun.