Tidningar, förpackningar och tomglas

Runt om i Kungsbacka finns ett trettiotal obemannade återvinningsstationer. De sköts av den rikstäckande organisationen Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI).

FTI är en rikstäckande organisation som hanterar insamlingen av förpackningar och tidningar. De arbetar alltså inte på uppdrag av kommunen utan har det fulla ansvaret för återvinningsstationerna. Synpunkter på återvinningsstationerna ska inte lämnas till kommunen utan direkt till FTI.

På återvinningsstationerna kan du lämna gamla tidningar, returpapper, tomglas, förpackningar av glas, plast, metall och kartong. Det går även att lämna småbatterier i röda batteriboxar.

Här finns återvinningsstationerna

 • Anneberg, kiosken
 • Fjärås, Sätilavägen
 • Fjärås bygdegård
 • Fjärås centrum
 • Frillesås, Vallersviksvägen
 • Gällinge-krysset
 • Hammerö, Britta Lenas gata/Östen Johanssons gata
 • Hedeskolan, bussvändslingan
 • Hede, Willys Cash
 • Hjälm, Hällingsjövägen
 • Hålabäck, Blomstergatan/Syréngatan 
 • Inlag, Coop Forum
 • Innerstaden, parkeringen Aranäs stadsdel
 • Innerstaden, Sjöallén, parkeringen
 • Kullaviks centrum
 • Kullavik, Snipen
 • Onsala, Gottskär, Klaraplan
 • Onsala, Iseråsskolan
 • Onsala, Skällaredsvägen
 • Onsala, Vickavägen
 • Tingbergsvallen, Borgmästaregatan
 • Vallda, Furulidsvägen, skolan
 • Vallda Heberg
 • Vallda, sporthallen
 • Varla, OK-macken
 • Åsa, idrottsplatsen
 • Älvsåkersgården

Fulla behållare

Om behållarna inte är tömda kan du ringa och meddela Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) på telefon: 0200-88 03 11. Det går också att se när stationen töms på FTI:s hemsida. På FTI:s hemsida kan du även lämna dina synpunkter.

Samarbete handel och industri

Återvinnningsstationerna sköts av den rikstäckande organisationen Förpacknings- och tidningsinsamlingen. Industrin och handeln äger tillsammans fem materialbolag vars samarbetsorganisation FTI ansvarar för återvinningen. Det är FTI som sköter återvinningsstationerna och forslar bort det du lämnar där.

FTI bekostas genom det så kallade producentansvaret som i korthet innebär att de företag - producenter - som förpackat en vara eller importerat den ska stå för kostanden för att förpackningarna samlas in och återvinns. 

Organisationen Batteriinsamlingen ansvarar för återvinning och insamling av batterier.

Hushållsnära hämtning genom TMR

Företaget TMR agerar också under producentansvaret och erbjuder en hushållsnära hämtning av förpackningar. Läs mer på TMR:s hemsida.

Avfall som inte är förpackningar

Grovavfall och farligt avfall lämnar du på återvinningscentralerna i Klovsten, Frillesås och Barnamossen.

Läs mer om återvinningscentraler