Bostäder

I Kungsbacka vill vi att det ska finnas attraktiva bostäder för alla smaker, som möter behoven hos olika generationer och livsstilar.

På sidorna under den här rubriken finns information om hur du gör för att söka lägenhet i kommunens bostadsförmedling, vad du kan göra för att miljön i din bostad ska bli bra, information till dig som fastighetsägare och information om olika typer av stöd du kan få kring din bostad.