Parkslide

Parkslide sprider sig enbart med rötterna i form av rotskott och långa utlöpare. Där den får fäste tränger den ut all annan växtlighet och bildar snabbt både stora och mycket täta bestånd med kraftiga och djupa rotsystem.

Parkslide och dess nära släkting Jätteslide finns inte med på EU:s förteckning över invasiva främmande arter som förbjudits att introduceras i landet, spridas i naturen, gynnas att bli fler, säljas, bytas eller importeras. När den väl blir klassad som en invasiv art, kommer även den omfattas av regelverket.

Bekämpning

Parkslide har etablerat sig i Sverige och förekommer också i Kungsbacka på ett ganska stort antal platser. Kungsbacka kommun utför bekämpning av prioriterade bestånd på kommunal mark, privata bestånd förväntas bekämpas av den eller de som äger eller förvaltar den mark där parkslide växer men är inte ett krav, så länge den inte finns med på EU:s förteckning över invasiva arter. Målet med bekämpningen är att förhindra spridning till fler lokaler samt att utrota de befintliga.

På Naturvårdsverkets hemsida finner du aktuell information om alla i Sverige förekommande invasiva arter och hur dessa ska bekämpas.

Om du hittar parkslide

Kungsbacka kommun ger rådgivning och tar emot tips om förekomst av Parkslide på allmän plats. För att Naturvårdsverket och Länsstyrelsen ska få en bra överblick hur Parkslide och Jätteslide sprider sig i Halland ser vi gärna att du går in och rapporterar på Artfakta.se.

Hantering av växtavfall

Under fliken Bygga, Bo och Miljö finner du en sorteringsguide med råd och anvisningar hur du ska förpacka och transportera avfall från Parkslide till en återvinningscentral.

Kontakta gärna

Kommunens kundcenter Kungsbacka direkt
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se

 Länkar

Naturvårdsverket

Länsstyrelsen i Hallands län

Rapportera invasiva arter