Parkslide

Parkslide är en invasiv art som sprider sig i Sverige.

Var hittar jag mer information om hur man bekämpar parkslide?

Vi rekommenderar dig som är fastighetsägare att bekämpa parkslide enligt de råd och anvisningar som tillhandahålls av Naturvårdsverket och Länsstyrelsen, se länkar längst ned på sidan. Där kan du även anmäla om du hittar en invasiv art i naturen eller trädgården.

Parkslide

Parkslide är en seglivad växt med mycket stark spridningskraft. Den har förmågan att ta över stora områden snabbt och tränga ut andra arter. Till utseendet är den lik bambu. Den vissnar ner till marken vintertid men det hindrar inte växtens rotsystem att sprida sig under mark i perioder av mild väderlek.

Parkslide är mycket svår att bli av med och bekämpningsinsatser behöver sättas in för att skydda den biologiska mångfalden. Den som är fastighetsägare rekommenderas att arbeta förebyggande så att parkslide inte får fäste och kan skada byggnader, rör och ledningar, belagda ytor och trädgårdar.

Utseende

Parkslide är en växt som blir mellan 50 och 200 cm hög. Stjälkarna liknar bambu, är gröna, styva, ihåliga och i slutet av sommaren något förvedade. Bladen är brett äggrunda, kala och lite läderartade, cirka 5-15 cm långa. De blommar med vita små blommor i september-oktober.

Bekämpning

Parkslide håller på att etablera sig i Sverige och förekommer också i Kungsbacka men på ett hittills begränsat antal platser. Kungsbacka kommun arbetar med att ta fram en bekämpningsplan och rekommenderar fastighetsägare som har parkslide att bekämpa dessa enligt de råd och anvisningar som tillhandahålls av Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och andra aktörer som arbetar med att sprida kunskap om växten och bekämpa den.

Om du hittar parkslide

Uppgrävda rötter och borttagna rester av parkslide bör eldas upp. Du får inte lämna parkslide som trädgårdsavfall på våra återvinningscentraler, då riskerar vi att den sprids vidare med kompostmaterialet. Parkslide kan bara lämnas på Barnamossens återvinningscentral. Kontakta Avfall & Återvinnning på kommunens förvaltning för Teknik innan du åker till Barnamossen så förbereder vi en särskild container. Förpacka växterna i täta påsar för att förhindra spridning.

Fastighetsägare och andra som har frågor om växten eller önskar rådgivning gällande bekämpning är välkomna att höra av sig till oss på kommunen.

På Artportalen kan den som vill rapportera in sitt fynd av parkslide. Inrapporteringen bidrar till att Sveriges Lantbruksuniversitet får en bättre bild av hur spridd parkslide är i landet och hur fort den sprider sig.

Kontakta gärna

Kommunens kundcenter Kungsbacka direkt
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se