Om du störs av vilda djur

När vilda djur letar sig in bland våra hus kan de ibland upplevas som störande. Ofta kan du själv komma tillrätta med problemen genom att försvåra eller skrämma djuren. Om det inte går kan det i vissa fall vara motiverat med skyddsjakt.

Fåglar som stör

Under vissa tider på året är det vanligt med fåglar som stör. För att minska problemen kan du:

 • Se till att det inte finns mat som lockar.
 • Rensa tak och hängrännor från gamla bon och göra det svårt för fåglarna att ta sig dit, till exempel genom att sätta upp nät.  
 • Sköta komposter och soptunnor så att det är rent och snyggt.

Läs mer om hur du kan förebygga störande fågelhäckning

Rådjur i trädgården

Det effektivaste sättet att bli av med rådjur i trädgården är att sätta staket runt tomten. Andra tips är att:  

 • Plantera växter som rådjuren inte vill ha.
 • Sätta upp skrämselanordningar.
 • Se till att plocka upp fallfrukt och annat som kan locka rådjuren.

Grävlingar under huset

Genom att täta husgrunden kan du förebygga problem med grävlingar under huset. Se också till att hålla rent i trädgården och runt huset. Om du redan har fått in grävlingar under huset är det bästa sättet att sätta för ingången. Se bara till att alla grävlingar då är ute ur grytet.

Vildsvin som bökar

Om du har problem med vildsvin som bökar upp på tomten ska du i första hand försöka skapa miljöer som inte lockar till sig vildsvinen och att försöka störa dem. Prova att: 

 • Ta bort fågelmat och fallfrukt.
 • Ha slutna sopkärl och kompost då lukten lockar till sig djuren.
 • Sätta ut fågelskrämmor. 
 • Prata högljutt och väsnas när ni är ute.
 • Koppla en radioapparat till en rörelsevakt.
 • Hägna in tomten med elstängsel.

För att få mer information och få kontakt med skyddsjägare kontakta Kungsbacka direkt på 0300-83 40 00 eller info@kungsbacka.se.