Värmepump

En värmepump är ett sätt att utnyttja den energi som finns lagrad i naturen omkring oss i luften eller i marken. Ta kontakt med energirådgivaren så kan du få reda vad som är bäst just för dig.

Värmepumpar innehåller kemikalier som kan påverka miljön. Därför måste du anmäla att du installerar en värmepump som tar tillvara på värme från berg, jord, grund- och ytvatten.

Så anmäler du

Du behöver lämna in din anmälan minst sex veckor innan beräknad arbetsstart. Tänk på att det är bra om du stämmer av med dina grannar innan du gör din anmälan.

Det här behöver du veta om du ska installera bergvärme

Det här behöver du veta om du ska installera jordvärme

Så fungerar värmepumpen

En värmepump fungerar genom att ett cirkulerande köldmedium förångas vid lågt tryck, och då tar det upp värmen från till exempel luft eller berg. Sedan utsätts köldmediet för högt tryck, och värmen avges igen till husets radiatorsystem som kan vara vatten- eller luftbaserat. Värmepumpen kan även användas till att värma varmvatten.

För varje kWh el som värmepumpen behöver för att arbeta får man ut cirka 2-4 kWh, tack vare den lagrade energi som finns i berget, jorden, vattnet eller luften.
En värmepump dimensioneras vanligtvis för att täcka 50-70 procent av husets toppeffekt, det vill säga värmeförbrukningen under årets kallaste dag. Vid denna dimensionering klarar värmepumpen i regel att värma huset under 85-90 procent av alla dagar under ett normalt år.

Risk för fuktskador

Tänk på att ventilationen minskar betydligt om man tar bort sin olje-, ved- eller pelletspanna. Därför är det viktigt att se till att det finns bra ventilation och att regelbundet kontrollera om det finns tecken på fuktskador.

 • Handläggning

  +

  Du behöver lämna in din ansökan 6 veckor innan beräknad arbetsstart.

  Miljö & Hälsoskydd tar ut en avgift för att handlägga din anmälan om värmepump,
  Handläggningstiden för värmepump tar cirka 4 h (5 h inom vattenskyddsområde).

  Avgift för handläggning av värmepump är 4400 kronor, vilket motsvarar 4 timmars handläggning. Om värmepumpen planeras inom vattenskyddsområde så är avgiften 5500 kronor (5 timmars handläggning).

  Här kan du läsa mer om våra avgifter