Ansökan om bygg-, mark- eller rivningslov

Tänk på detta innan du startar e-tjänsten:

  • Innan du startar tjänsten måste du logga in med din e-legitimation för att kunna spara ansökan och fortsätta fylla i den vid ett senare tillfälle.
  • Du måste också ha din e-legitimation tillgänglig för att skriva under ansökan.
  • Till din ansökan behöver du bifoga korrekta ritningar. Läs om vilka det är på kungsbacka.se
  • För närvarande kan du bara komplettera ditt pågående bygglovsärende genom att e-posta handlingarna till info@kungsbacka.se eller skicka dem till Byggnadsförvaltningen, Storgatan 37, 434 81 Kungsbacka.