VA-taxa

Du som är ansluten till VA-nätet och vid debiteringstillfället är fastighetsägare, eller den som enligt fastighetstaxeringslagen anses som fastighetsägare, måste betala avgift.

Förklaring till VA-fakturan

Vad menas med hushållsavgift? Läs mer här.

Vad menas med spillvatten och dagvatten? Läs mer här.

Avgifter från 1 januari 2022

Fast årsavgiftKostnad
Vatten 2 278 kr/år
Vatten, spillvatten 2 846 kr/år
Vatten, spillvatten, dagvatten 2 846 kr/år
Rörlig avgiftKostnad
Vatten 10,03 kr/m3
Spillvatten 20,05 kr/m3
Vatten, spillvatten, dagvatten 30,08 kr/m3

 

Enbart kommunalt avlopp (inte dricksvatten)

ÅrsavgiftKostnad
Avlopp obebodd fastighet 2 275 kr/år
Avlopp 1 person 3 278  kr/år
Avlopp 2 personer 4 280 kr/år
Avlopp 3 personer 5 283  kr/år
Avlopp 4 personer 6 285 kr/år
 Avlopp 5 personer

7 288 kr/år 

 Avlopp 6 personer 8 290 kr/år 
 Sommaravlopp 3 481 kr/år 

Exempel på årsavgift för hushåll med vatten, spillvatten och dagvatten

FörbrukningKostnad
150 m3 7 358 kr
200 m3 8 862 kr

Avgifter för vattenmätare

 Kostnad
Vinterförvaring 800 kr/säsong
Byte av sönderfrusen vinghjulsmätare dagtid 1 050 kr/st
Byte av sönderfrusen vinghjulsmätare jourtid 1 800 kr/st
Byte av sönderfrusen digital mätare dagtid 1 650 kr/st
Byte av sönderfrusen digital mätare jourtid 2 450 kr/st
Uthyrning av ståndrörmätare för brandpost (exkl vatten) 150 kr/vecka
Trasig ståndrörmätare, extra avgift 1 000 kr/st
Kontroll av vattenmätare mätriktighet 1 500 kr/st
Stängning/återkoppling pga abonnentens försumlighet 800 kr/gång 
 Besöksavgift vid upprepade besök 500 kr/gång 
Klorering 345 kr/tim

Lagstadgad moms ingår i avgifterna.