Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker

Kommunalt vatten

Kungsbackas dricksvatten kommer i huvudsak från vattenverket på Fjärås bräcka. Vattnet är av mycket hög kvalitet och uppfyller Livsmedelsverkets krav med god marginal.

Vid Fjärås bräcka finns Kungsbacka kommuns huvudvattentäkt och ett vattenverk. Detta försörjer cirka 64 000 personer i kommunen med ett av Sveriges bästa dricksvatten. Vattnet kommer från grundvatten kompletterad med konstgjord infiltration från sjön Lygnern. 

Så här går det till

70 mil ledningar

Det är VA-avdelningen på Teknik som ansvarar för produktion och distribution av dricksvatten. Dricksvattnet når konsumenterna via cirka 70 mil huvudledningsnät, ett antal vattentorn samt ett 18  tryckstegringsstationer. Idag har vi cirka 18 000 abonnenter vilket innebär att över 64 000 personer är anslutna till det kommunala VA-systemet.

Skydd

Varje dygn produceras 13 000 kubikmeter vatten av grundvattenkaraktär. Grundvatten är vatten som lagrats i mark och naturligt renats när det sakta strömmar genom marklagren. Någon ytterligare reningsprocess behövs inte. Endast natronlut tillsätts för att höja pH-värdet och minska risken för korrosion i ledningsnätet.

UV-ljus

Som ett skydd mot virus och bakterier har vi aggregat med UV-ljus både på vattenverken och på ett antal större tryckstegringsstationer. Det ultravioletta ljuset tar död på bakterier och virus utan att påverka vattnet. UV-ljus kan exempelvis ta död på parasiten Cryptosporidium som orsakade problem i Östersunds dricksvatten 2010.

Som en extra barriär mot virus och bakterier har vi dessutom möjlighet att snabbt klorera vattnet om det skulle behövas.

Egenkontroll

Vi tar regelbundet prover på det så kallade råvattnet i vattentäkten och på det färdiga dricksvattnet i ledningsnätet (se Dokument nedan) enligt ett egenkontrollprogram som är godkänt av förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd. Totalt handlar det om uppåt 300 vattenprover om året som skickas till ett ackrediterat laboratorium för analys. 

Dosera mindre tvättmedel

I dricksvattnet från Fjärås bräcka finns naturlig fluorid (1,0-1,2 mg/l). Vattnet är mjukt (3-4 dH grader) vilket innebär att man kan dosera en mindre mängd tvättmedel och på så sätt skona miljön. Välj helst miljömärkta produkter.

Förbrukning

En person i Kungsbacka förbrukar i snitt 160 liter vatten per dygn.
All vattenförbrukning mäts i vattenmätare som kontrolleras och byts enligt Boverkets krav.

Var rädd om vattenverket

Så länge vi har vatten i Lygnern har vi dricksvatten i Kungsbacka. Men varmt väder ger hög förbrukning, och både sommaren 2018 och 2020 låg vattenverket på Fjärås bräcka nära gränsen till sin maxkapacitet. Vi uínförde bevattningsförbud båda gångerna, både för att kunna upprätthålla trycket i våra 75 mil vattenledningar och för att inte riskera att grundvattnet under bräckan skulle sjunka för lågt.

Vattensmart

Hjälp oss så att samma sak inte inträffar igen! Var rädd om ditt vattenverk och tänk vattensmart, det vill säga tänk på hur du använder det kommunala dricksvattnet. Läs mer om hur du kan spara på vattnet. 

Stopp för dropp

Tänk på att små vattenläckage kan förorsaka stora kostnader, till exempel en toalett som står och smårinner. På ett år läcker cirka 700 kubikmeter vatten ut, en kostnad på drygt 10 000 kronor.

Egen brunn

Har du egen dricksvattenbrunn kan förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd hjälpa dig med rådgivning. Mer information om detta hittar du under rubriken Egen brunn.