Översvämning i källaren

Om du drabbas av översvämning i källaren finns det några saker du i första hand bör tänka på.
  • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar. 
  • Flytta om möjligt fuktkänsliga inventarier. 
  • Skaffa hjälp med länspumpning. 
  • Var noga med hygien efter kontakt med inträngande avloppsvatten. 
  • Ring försäkringsbolaget. 
  • Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning. 
  • Anmäl översvämningen till kommunens VA-avdelning. Blankett finns här ovan.

För mer information om hur du bör agera vid översvämning i källaren och vilka förebyggande åtgärder du kan vidta innan olyckan är framme, finns broschyren Översvämning i källaren – råd och tips här nedanför.