Aktuella projekt i Kungsbacka stad

Illustration från OkiDoki! Arkitekter Illustration från OkiDoki! Arkitekter

Björkris etapp 2

Nu planerar vi för fler bostäder, skola och förskola i stadsdelen Björkris, i norra delen av Kungsbacka. 

Aktuellt

Granskningen för förslag till ny detaljplan för bostäder, skola och förskola inom Björkris etapp två har avslutats. Vi sammanställer nu de inkomna synpunkterna och kommer hantera dem som underlag i det fortsatta planarbetet.

Beskrivning

Området ligger i direkt anslutning till Björkris etapp 1 som är den första utbyggda etappen av stadsdelen Björkris. Detaljplanen berör andra etappen och innebär att det skapas möjligheter att bygga cirka 800 bostäder samt förskola, skola och en fullstor idrottshall. 

Området ligger nära Hede station och det strategiska läget ska tas tillvara genom bra kopplingar för gång och cykel till stationen och till annan närliggande service. Området ska ha en varierad bebyggelse både i höjd, byggnadstyp och upplåtelseform.

Det här ska planläggas

  • Cirka 800 bostäder varav minst en tredjedel hyresrätter
  • Förskola med cirka 10 avdelningar
  • Skola för cirka 600 elever
  • Idrottshall 

Exploatör

Trollängen bostad AB

Mer information om Björkris etapp 2 från Trollängen:
Informationsfilm om Björkris etapp två (öppnas i nytt fönster)

 

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna