Aktuella projekt i Kungsbacka stad

Illustration från OkiDoki! Arkitekter Illustration från OkiDoki! Arkitekter

Björkris etapp 2

Nu planerar vi för fler bostäder, skola och förskola i stadsdelen Björkris, i norra delen av Kungsbacka. 

Aktuellt

Detaljplanen för Björkris 2a antogs av kommunfullmäktige 2 februari 2021 och vann laga kraft den 8 mars. 

De synpunkter som kom in under granskningen visade på att kommunen behöver ansöka om tillstånd för vattenverksamhet för stabiliseringsåtgärder vid Kungsbackaån. Därför har kommunen valt att dela upp detaljplanen i två delar och den del (Björkris 2a) som inte berörs av tillståndsprocessen har gått vidare för antagande. 

Beskrivning

Området ligger i direkt anslutning till Björkris etapp 1 som är den första utbyggda etappen av stadsdelen Björkris. Detaljplanen berör andra etappen och innebär att det skapas möjligheter att bygga cirka 800 bostäder samt förskola, skola och en fullstor idrottshall. Cirka 200 av dessa bostäder finns inom Björkris 2b och kommer inte att antas förrän processen med tillstånd för vattenverksamhet har avslutats.

Området ligger nära Hede station och det strategiska läget ska tas tillvara genom bra kopplingar för gång och cykel till stationen och till annan närliggande service. Området ska ha en varierad bebyggelse både i höjd, byggnadstyp och upplåtelseform.

Det här ska planläggas

  • Cirka 800 bostäder varav minst en tredjedel hyresrätter (600 av dessa i Björkris 2a)
  • Förskola med cirka 10 avdelningar
  • Skola för cirka 600 elever
  • Idrottshall 

Exploatör

Trollängen bostad AB

Mer information om Björkris etapp 2 från Trollängen:
Informationsfilm om Björkris etapp två (öppnas i nytt fönster)

 

Status och dokument

 

Kontakta gärna

Kontakta gärna