Aktuella projekt i Kungsbacka stad

Illustration från OkiDoki! Arkitekter Illustration från OkiDoki! Arkitekter

Björkris etapp 2

Aktuellt

Samrådet avslutades 24 februari 2019 och nu sammanställer vi de synpunkter som vi fått in och kommer hantera dem som underlag i det fortsatta planarbetet.

Vi arbetar om detaljplanen efter nya direktiv från politikerna. Bland annat ska en ny skola för cirka 600 elever samt en fullstor idrottshall byggas i Björkris medan vård- och omsorgsboendet flyttas utanför planområdet. 

Beskrivning

Området ligger i direkt anslutning till Björkris etapp 1 som är den första utbyggda etappen av stadsdelen Björkris. Detaljplanen berör andra etappen och innebär att det skapas möjligheter att bygga cirka 700 bostäder samt förskola, skola och en fullstor idrottshall. 

Området ligger nära Hede station och det strategiska läget ska tas tillvara genom bra kopplingar för gång och cykel till stationen och till annan närliggande service. Området ska ha en varierad bebyggelse både i höjd, byggnadstyp och upplåtelseform.

Det här ska planläggas

  • Cirka 700 bostäder varav minst en tredjedel hyresrätter
  • Förskola med cirka 10 avdelningar
  • Skola för cirka 600 elever
  • Idrottshall 

Exploatör

Trollängen bostad AB

 

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna