Aktuella projekt i Kungsbacka stad

Hede stationsområde

Nordöstra Kungsbacka stad

Hede station är en del av utvecklingen av Nordöstra Kungsbacka stad. Status och handlingar finns under samlingssidan för projektet.

Nordöstra Kungsbacka stad

sområde

På tio år ska kollektivtrafiken i Kungsbacka fördubblas. För att kommunen ska kunna leva upp till det måste det ske stora satsningar på tågtrafiken. Kungsbacka resecentrum i centrala Kungsbacka har på kort sikt begränsade utbyggnadsmöjligheter, vilket innebär att Hede station får en nyckelroll.

Utvecklingsplan för stationen

Enligt utvecklingsplanen för Hede stationsområde ska Hede station vara en modern knutpunkt för kollektivtrafiken år 2020. För att nå dit krävs:

  • Större vänthall och modern service till resenärerna (nytt stationshus är byggt)
  • Åtgärder för att öka tillgängligheten, bland annat hissar till perrongerna
  • Uppemot 1 000 parkeringsplatser och omfattande cykelparkeringar
  • Betydligt mer busstrafik 
  • Utveckling av kommersiella verksamheter runt stationsområdet

Som ett stöd för att nå dit har det tagits fram illustrationer som ska utgöra målbild för framtidens Hede station. Kommunfullmäktige godkände utvecklingsplanen i oktober 2011.

Gång- och cykeltunnel utredd

Kommunen har i samråd med Trafikverket utrett förutsättningarna för den gång- och cykeltunnel under spåret som föreslås i utvecklingsplanen. Utredningen visade att det sätt som Trafikverket bygger om plattformarna gör att tunnelbygget blir ekonomiskt orealistiskt.

Nytt stationshus

Arbetet med att bygga stationshuset på Hede station är igång. Invigning och första spadtag togs 14 december 2017.

Läs mer här: Hede stationshus

Kontakta gärna

Kontakta gärna