Aktuella projekt i Kungsbacka stad

Kungsbacka sportcenter & Aranäs stadsdel

Här skapar vi ett kreativt område med plats för upplevelser, rörelse och möten. Det blir ett nytt badhus med park utanför, skola, idrottshallar och en arena. I Aranäs stasdel upp mot Lindens torg blir det centrala bostäder och med verksamheter i bottenplan och ett parkeringshus. Området är en viktig del i utvecklingen av vår stad. 

Detta gör vi nu

Badhuset är färdigt och öppnade lördag 9 maj 2020. Även entrétorget och cirkulationsplatsen är färdiga. Utanför arbetar vi nu med Idrottsparken och gator, gång- och cykelvägar och parkeringar i anslutning till badhuset.  

Även de efterlängtade idrottshallarna har börjat byggas. Det är Nystad Stadsutveckling AB som med hjälp av Serneke bygger idrottshallarna som planeras stå färdiga vid årsskiftet 2020/21.

I den nordöstra delen av området bygger vi det nya parkeringshuset.    

Klicka på kartan för större bild

Klicka på kartan för att få större bild

Nytt badhus

Nya badhuset blir ett familjebad och en träningsanläggning för besökare och simklubb. Badhuset kommer att innehålla 50-metersbassäng, två undervisningsbassänger, rutschkana, gym, kafé och relaxavdelning. Utanför badhuset blir det en park som välkomnar besökare.

Byggnationen av vårt nya badhus är igång och beräknas stå klart våren 2020. Planeringsarbetet har pågått länge och äntligen kan vi se fram emot ett nytt badhus.

Läs mer om vårt nya badhus: Kungsbacka badhus

Park för alla

Idrottsparken beräknas bli klar sommaren 2021 och blir ungefär lika stor som två fotbollsplaner (10 000 kvm). Parken ligger mellan det nya badhuset och ishallen och sträcker sig ner mot ån. Parken blir indelad i en vilsam zon och en mer aktiv zon.

Läs mer om Idrottsparken

Internationell skola 

Strax intill badhuset och idrottshall planerar vi för en ny skola med internationell inriktning. Internationella Engelska skolan, IES, ska ha plats för 600–960  elever. 

Byggherre för både skola och idrottshallarna är Nystad Stadsutveckling AB. 

Idrottshallar

Nu är allt klar för att börja bygga de efterlängtade idrottshallarna. Det är Nystad Stadsutveckling AB som med hjälp av Serneke bygger idrottshallarna som planeras stå färdiga vid årsskiftet 2020/21.

Kommunen kommer att hyra hallarna som ska användas för både skolidrott och föreningsliv. Idrottshallarna kommer att ligga intill nya badhuset på den plats där Aranäshallen B tidigare låg.  

Arbetet med att ta fram detaljplan för sporthall är klart och detaljplanen har vunnit laga kraft. 

Arena

Just nu utreder vi placering av en ny arena söder om nya badhuset. Det innebär att vi tittar på vad den ska innehålla och vilka funktioner vi behöver, driftsform och när den kan börja byggas. Arbetet med utredningen beräknar vi vara klara med våren 2020. Arbete med att ta fram en ny detaljplan pågår parallellt. 

Läs mer om arenan här: Arena i Kungsbacka sportcenter

Centrala bostäder

Aranäs ligger mellan Lindens torg och Aranäsgymnasiet och ska utökas med nya kvarter. I de nya kvarteren för etapp 3 och 4 blir det bostadshus med möjlighet till verksamheter i bottenplan samt ett hus med utbildningslokal. Bostadshuset ska vara av blandad bebyggelse med både hyresrätter och bostadsrätter. 

Parkering

Ett parkeringshus byggs i områdets norra del vid hörnet mot Lindens torg och järnvägen. Längs med vägen vid badhuset och arenan blir det parkeringsplatser. En del av dem är redan på plats. I detta infoblad kan du se var det går att parkera i området vintern 20/21. 

Tidplan

Slutet 2019 Byggstart park, entrétorg
Vår 2020 Badhuset är klart
Vår 2020 Trafikomläggning till nya stadsgatan öster om badhuset
Höst 2020  P-ytor öster om badhuset klara
Årsskiftet 2020/21 Sporthallarna klara
Höst 2021 Internationella Engelska Skolan klar
Vår 2022 Byggstart av arenan

Tiderna är preliminära och kan komma att ändras löpande. 

Samlade nyheter

 Detaljplaner för området

 

Kontakta gärna

Charlott Ljungkull, projektledare
charlotta.ljungkull@kungsbacka.se
0300-83 50 31 

Sven Erik Bergström, projektledare
sven-erik.bergstrom@kungsbacka.se
0300-83 40 58