Frågor och svar Runsås

  • Vad gäller om fastigheten ligger otillgängligt och man själv behöver köpa in en LTA-pump?

    +

    Om det visar sig att det är fastighetsägarens ansvar att köpa pump, att man bor otillgängligt i förhållande till andra fastigheter, då kan man behöva köpa det för att trycksätta sitt avlopp. Det kan röra sig om cirka 30-40 000 kr eller mer om man behöver en starkare pump. Lättast är att söka på en pumpleverantör för exaktare uppgift. Sedan tillkommer kostnader för nedgrävning, som fastighetsägaren ansvarar själv för.

  • Om jag inte har en LTA-pump idag, är det troligt att jag behöver en sedan vid ett övertagande?

    +

    Nej, har man ingen idag är det högst troligt att man inte behöver en sedan heller.