Aktuella projekt i Särö och Bukärr

Nötegång 2:207 och 2:75, bostäder

Vi planerar för nytt bostadsområde med god närhet till Särö centrum, kollektivtrafik, förskola och skola. 

Aktuellt

Under våren 2020 har vi inlett arbetet med att ta fram förslag till detaljplan för bostäder på fastigheterna Nötegång 2:207 samt 2:75  i Särö. Under processens gång har du som invånare i Kungsbacka kommun möjlighet att tycka till om förslaget vid två tillfällen, under samråd och vid granskning.

Beskrivning

I detaljplanearbetet prövas möjligheten att uppföra cirka 60 bostäder söder om Särö centrum. De aktuella fastigheterna har beteckningen Nötegång 2:207 samt 2:75 och omfattar en yta på cirka 5 hektar.

Tidplan

  • Samråd, kvartal två 2021
  • Granskning, kvartal fyra 2021
  • Antagande, kvartal ett 2022

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras. 

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna