Bygga nytt, ändra eller riva

På de här sidorna får du veta när du ska söka bygglov och förhandsbesked eller göra en anmälan. Du kan beställa kartor och mätningsuppdrag samt få information om strandskyddsdispens, hur du hanterar schaktmassor och ansöker om att ansluta till kommunalt avlopp.

När du ska bygga ett nytt hus, bygga om eller bygga till ditt hus behöver du i de flesta fall bygglov.

Om du vill bygga ett nytt hus på en ny tomt utanför detaljplanerat område kan du söka förhandsbesked innan du söker bygglov.

Så går det till

Använd gärna vår snabbguide för att få överblick över vad du ska tänka på när du söker bygglov.

Snabbguide till bygglov

Du kan också se vår film om hur det går till när man söker bygglov och vad de olika stegen innebär. Slå gärna på ljudet på din dator. 

Öppet hus varje måndag

Varje helgfri måndag klockan 15-18 har vi Öppet hus. Då kan du som planerar att bygga eller vill ha hjälp innan du lämnar in handlingar träffa en handläggare för att få råd och information.

Du bokar tid till Öppet hus på plats i stadshusets entré. Bokningen öppnar klockan 14:45 och sista tiden delas ut klockan 17:30. Du anmäler dig i receptionen och får därefter ett könummer för att träffa en handläggare. Varje besök tar ungefär 15 minuter.

På grund av ombyggnationen av stadshuset håller Öppet hus stängt under sommarmånaderna, från och med vecka 22. 

Ansök via e-tjänst

Ansök om bygglov enkelt via vår e-tjänst. Tjänsten underlättar för dig att få med alla handlingar från början. Det sparar du tid på!

Vi har e-tjänst finns för:

  • bygglov
  • mark- och rivningslov
  • förhandsbesked
  • beställning av karta
  • anmälan
  • komplettering
  • med flera

Alla e-tjänster och blanketter

Så går det i mitt ärende

Med Byggnadsförvaltningens webbdiarium kan du logga in och följa ditt ärende, till exempel se när remissvar kommer in och när en handläggare tilldelats ärendet. 

Gå till webbdiarium för bygglov

Telefontid

Bygglovsavdelningen har telefontid mellan klockan 9 och 12 på måndagar, onsdagar och fredagar. Övrig tid finns kommunens kundcenter Kungsbacka direkt tillgängligt alla vardagar och kan hjälpa dig med enklare bygglovsfrågor. Kungsbacka direkt når du på 0300-83 40 00 eller info@kungsbacka.se.

På tisdagar och torsdagar kopplas inga telefonsamtal från Kungsbacka direkt vidare till oss på Byggnadsförvaltningen. Då arbetar vi koncentrerat med handläggning av nya och pågående ärenden.

Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om behandling av personuppgifter i Byggnadsnämnden

Exempel på bygglovsbefriade åtgärder

Vissa åtgärder är bygglovsbefriade eller behöver en anmälan. Här hittar du information om vad som gäller för några vanliga åtgärder:

Sök tillstånd eller anmäl enligt miljölagstiftningen

Det finns vissa saker som kan påverka miljön vid ett byggarbete. Då behöver du söka tillstånd eller anmäla till förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd. Här finns mer information kring miljö som du bör tänka på inför ditt byggarbete:

Strandskydd 

Generellt tillåts inte byggnadsarbeten inom strandskyddat område, men om det finns särskilda skäl kan du få dispens.

Läs mer om strandskyddet och/eller sök dispens

Anmälan av bergvärmepump

Innan du installerar en bergvärmeanläggning måste du anmäla det till Miljö & Hälsoskydd.

Läs mer om installation av bergvärme

Enskilt avlopp

Om din fastighet inte är ansluten till det kommunala avloppsnätet måste du själv ordna rening av avloppsvattnet. Som fastighetsägare är du ansvarig för att reningsanläggningen fungerar som den ska.

Läs mer om enskilt avlopp

Kommunalt avlopp

Du kan ha antingen kommunalt vatten och avlopp, eller enskilt avlopp och dricksvatten från egen brunn.

Läs mer om kommunalt avlopp

Kulturhistoriskt värdefull byggnad

Det finns särskilda krav på utformning och val av material när du ska underhålla, bygga om eller bygga till en kulturhistoriskt värdefull byggnad. 

Läs mer om kulturhistoriska byggnader 

Kartor och mätningsuppdrag

I bygglovsansökan behöver du skicka med en situationsplan baserad på kommunens nybyggnadskarta eller kartunderlag för situationsplan. 

Beställ karta

Innan du börjar bygga måste byggnadens läge stakas ut på marken. Efter att grundläggningen utförts behövs en lägeskontroll.

Beställ utstakning eller lägeskontroll

Inom eller utom detaljplan?

Med hjälp av Kungsbackas webbkarta kan du ta reda på om du bor inom eller utanför detaljplanerat område. Detaljplanen styr vad du får göra med ditt hus.  

Detaljplaner på webbkartan 

Dagvatten inom detaljplan

Dagvatten är regn- och smältvatten från hårdgjorda ytor som inte tränger ned i marken. Vi får allt fler hårdgjorda ytor i samhället vilket påverkar vattnets naturliga kretslopp.

Läs mer om dagvatten

Ingen kommunal tomtkö

Kungsbacka har ingen kommunal tomtkö, bland annat på grund av att kommunen inte äger så mycket mark. Du hittar lediga tomter via mäklare eller husföretag.