Bygga nytt, ändra eller riva

När du ska bygga ett nytt hus, bygga om eller bygga till ditt hus behöver du oftast bygglov. På det här sidorna får du veta vad du behöver göra när du ska söka bygglov, förhandsbesked eller göra en anmälan. Du kan beställa kartor och mätningsuppdrag samt få information om strandskyddsdispens.

Just nu är det väldigt långa handläggningstider för bygglov. Du kan räkna med att det tar minst 10 veckor från det att vi har alla handlingar vi behöver för att ta beslut.Vi gör flera olika insatser för att minska handläggningstiden och hoppas att den snart är på en rimlig nivå igen.

Det första du ska börja med är att ta reda på om det du vill göra kräver bygglov. I guiden Behöver jag bygglov? hjälper vi dig att ta reda på vad som kräver en anmälan eller ett bygglov och vad som inte är anmälningspliktigt.

För att ta reda på om du har rätt att bygga på tomten ska du i första hand kolla om fastigheten omfattas av en detaljplan. Detaljplanen styr bland annat hur stort du får bygga, höjden på byggnaden, antal våningar, vad byggnaden får användas till och avstånd till tomtgränser. Via vår karta  kan du ta reda på om din fastighet omfattas av en detaljplan.

Om din fastighet inte ligger inom detaljplan är det inte lika styrt vad och hur du får bygga. Däremot kan det till exempel finnas riktlinjer för hur stort du får bygga och kulturmiljöprogram som påverkar hur byggnaden ska se ut.

Ansök via e-tjänst

Förbered din ansökan genom att ta fram rätt och korrekta ritningar. När du genom vår guide har kontrollerat att allt är med, ansöker du om bygglov enkelt via vår e-tjänst. En komplett ansökan via e-tjänsten gör att vi snabbare kan börja handlägga ditt ärende.

Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om behandling av personuppgifter i Byggnadsnämnden

 • Vatten och avlopp

  +

  Du kan ha antingen kommunalt vatten och avlopp, eller enskilt avlopp och dricksvatten från egen brunn.

  Läs mer om kommunalt avlopp

  Om din fastighet inte är ansluten till det kommunala avloppsnätet måste du själv ordna rening av avloppsvattnet. Som fastighetsägare är du ansvarig för att reningsanläggningen fungerar som den ska.

  Läs mer om enskilt avlopp

 • Kulturhistoriskt värdefull byggnad

  +

  Det finns särskilda krav på utformning och val av material när du ska underhålla, bygga om eller bygga till en kulturhistoriskt värdefull byggnad. 

  Läs mer om kulturhistoriska byggnader 

 • Kartor och mätningsuppdrag

  +

  I bygglovsansökan behöver du skicka med en situationsplan baserad på kommunens nybyggnadskarta eller kartunderlag för situationsplan. 

  Beställ karta

  Innan du börjar bygga måste byggnadens läge stakas ut på marken. Efter att grundläggningen utförts behövs en lägeskontroll.

  Beställ utstakning eller lägeskontroll

 • Dränering och dagvatten inom detaljplan

  +

  Dagvatten är regn- och smältvatten från hårdgjorda ytor som inte tränger ned i marken. Vi får allt fler hårdgjorda ytor i samhället vilket påverkar vattnets naturliga kretslopp.

  Dräneringsvatten kommer främst från fastigheters dräneringssystem

  Läs mer om dränering och dagvatten

 • Ingen kommunal tomtkö

  +

  Kungsbacka har ingen kommunal tomtkö, bland annat på grund av att kommunen inte äger så mycket mark. Du hittar lediga tomter via mäklare eller husföretag.

Kundcentret Kungsbacka direkt

0300-83 40 00
info@kungsbacka.se 

Öppettider
Måndag 8-18
Tisdag-torsdag 8-17
Fredag 8-15 

Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37

Postadress
434 81 Kungsbacka