Bygga nytt, ändra eller riva

På de här sidorna får du veta när du ska söka bygglov och förhandsbesked eller göra en anmälan. Du kan beställa kartor och mätningsuppdrag samt få information om strandskyddsdispens.

När du ska bygga ett nytt hus, bygga om eller bygga till ditt hus behöver du i de flesta fall bygglov.

Om du vill bygga ett nytt hus på en ny tomt utanför detaljplanerat område kan du söka förhandsbesked innan du söker bygglov.

Så går det till

Börja med att ta reda på om det du vill bygga kräver bygglov. Använd gärna vår snabbguide för att få överblick över vad du ska tänka på när du söker bygglov.

Ansök via e-tjänst

Ansök om bygglov enkelt via vår e-tjänst. Tjänsten underlättar för dig att få med alla handlingar från början. En komplett ansökan via e-tjänsten gör att vi snabbare kan börja handlägga ditt ärende.

Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om behandling av personuppgifter i Byggnadsnämnden

Fler saker att tänka på när du bygger nytt

 • Vatten och avlopp

  +

  Kommunalt avlopp

  Du kan ha antingen kommunalt vatten och avlopp, eller enskilt avlopp och dricksvatten från egen brunn.

  Läs mer om kommunalt avlopp

  Enskilt avlopp

  Om din fastighet inte är ansluten till det kommunala avloppsnätet måste du själv ordna rening av avloppsvattnet. Som fastighetsägare är du ansvarig för att reningsanläggningen fungerar som den ska.

  Läs mer om enskilt avlopp

 • Kulturhistoriskt värdefull byggnad

  +

  Det finns särskilda krav på utformning och val av material när du ska underhålla, bygga om eller bygga till en kulturhistoriskt värdefull byggnad. 

  Läs mer om kulturhistoriska byggnader 

 • Kartor och mätningsuppdrag

  +

  I bygglovsansökan behöver du skicka med en situationsplan baserad på kommunens nybyggnadskarta eller kartunderlag för situationsplan. 

  Beställ karta

  Innan du börjar bygga måste byggnadens läge stakas ut på marken. Efter att grundläggningen utförts behövs en lägeskontroll.

  Beställ utstakning eller lägeskontroll

 • Dränering och dagvatten inom detaljplan

  +

  Dagvatten är regn- och smältvatten från hårdgjorda ytor som inte tränger ned i marken. Vi får allt fler hårdgjorda ytor i samhället vilket påverkar vattnets naturliga kretslopp.

  Dräneringsvatten kommer främst från fastigheters dräneringssystem.

  Läs mer om dränering och dagvatten

 • Ingen kommunal tomtkö

  +

  Kungsbacka har ingen kommunal tomtkö, bland annat på grund av att kommunen inte äger så mycket mark. Du hittar lediga tomter via mäklare eller husföretag.